Roeiers en zeilers ontevreden over subsidie. Gaat sportstichting Mesa Cosa overstag?

Foto DUB

“Erg stroef”, zo bestempelt Triton-fiscus Philippa Steensma de gesprekken die boardvereniging Spin, zeilvereniging Histos en roeiverenigingen Orca en Triton de afgelopen maanden voerden met sportstichting Mesa Cosa over een nieuwe subsidieregeling.

De vier verenigingen (kortweg Shot-verenigingen) vinden dat de huidige regeling die in 2019 inging, in hun nadeel werkt. De afspraak met Mesa Cosa was dat het subsidiestelsel na drie jaar zou worden geëvalueerd.

Sportkaart is pijnpunt
De subsidieregels van Mesa Cosa zorgen al jaren voor spanningen met de Shot-verenigingen die samen zo’n drieduizend leden hebben. Het pijnpunt daarbij is steeds dat de sportstichting voorschrijft dat leden van verenigingen die subsidie ontvangen een kaart voor Olympos moeten aanschaffen.

De gedachte daarachter is dat de verenigingen ook gebruik maken van het sportcentrum. Maar dit gaat niet op voor de Shot-verenigingen. Die hebben hun eigen onderkomens met eigen sportfaciliteiten.

In 2015 verbraken de verenigingen de banden met Mesa Cosa omdat ze het er niet mee eens waren dat leden een Olympos-pas moesten kopen terwijl ze die naar alle waarschijnlijkheid niet zouden gebruiken.

Vier jaar later kwamen de verenigingen evenwel terug op hun schreden. Ze waren tot de conclusie gekomen dat ze binnen Mesa Cosa een grotere vuist kunnen maken in de lobby voor meer subsidies en hulp van de gemeente Utrecht.

Afspraak levert weinig op
De verenigingen gingen destijds akkoord met een subsidieafspraak waarbij alleen alle eerstejaars leden verplicht een sportkaart moesten kopen. De 140 euro die studenten daarvoor betalen, krijgen verenigingen rechtstreeks als subsidie van Mesa Cosa terug.

Per saldo levert deze afspraak de Shot-verenigingen financieel evenwel niets op. Dit komt doordat zij ervoor hebben gekozen de sportkaart voor de leden te vergoeden en ook de contributie niet te verhogen.

De verenigingen stellen zich op het standpunt dat leden niet te maken mogen krijgen met hogere kosten. Anders zou ook de toegankelijkheid van de toch al dure watersporten in het geding komen, zo zegt Triton-fiscus Steensma. 

Extra subsidie-inkomsten moeten daarom komen van ouderejaars leden die vrijwillig een sportkaart van Olympos afnemen. Voor elk van deze leden krijgen verenigingen 25 euro, zo werd met Mesa Cosa afgesproken.

Stelsel werkt niet
Maar uit een interne evaluatie van de verenigingen blijkt nu dat dat systeem niet werkt, stelt Philippa Steensma. “Slechts een derde van alle eerstejaars heeft de pas opgehaald. Er is gewoon geen behoefte aan. Van alle ouderejaars heeft bovendien maar 4 procent de kaart aangeschaft, waardoor onze inkomsten erg beperkt bleven.”

Steensma concludeert dat de Shot-verenigingen op dit moment vooral Mesa Cosa subsidiëren in plaats van andersom. De sportstichting ontvangt volgens hen de inkomsten van zo’n 800 eerstejaars watersporters zonder dat die gebruik maken van de voorzieningen op Olympos. “Dat vinden wij niet rechtvaardig.”

Nieuwe voorstel
De verenigingen hebben nu een eigen voorstel neergelegd bij Mesa Cosa. Zij vragen daarin grofweg eenzelfde subsidiebedrag dat andere studentensportverenigingen gemiddeld per lid krijgen. Volgens hen zou Mesa Cosa daarmee zelfs voordelig uit zijn. Nu verstrekt de sportstichting bijna 117.000 euro subsidie, in het voorstel van de verenigingen zo’n 92.000 euro.

In die berekeningen worden de inkomsten die Mesa Cosa nu heeft vanuit de verkoop van 800 sportpassen a 140 euro aan eerstejaars leden van SHOT-verenigingen echter buiten beschouwing gelaten. Dat geld loopt de stichting in het nieuwe voorstel mis.

Volgens Steensma kunnen die kaarten straks verkocht worden aan studenten die wel gebruik maken van de faciliteiten van Olympos. Maar de vraag is of Mesa Cosa akkoord gaat met een regeling waarbij de eventuele inkomsten van nieuwe kaarthouders die geen SHOT-lid zijn naar die verenigingen gaan.

De Universiteitsraadsfractie Partij voor de Utrechtse Student (PvdUS) schiet de verenigingen nu te hulp. De fractie ondersteunt het voorstel dat de Shot-verenigingen hebben opgesteld en dringt er in een nota bij het UU-bestuur op aan de onderhandelingen vlot te trekken. Begin volgende maand wordt die nota besproken in de Universiteitsraad.

Voorbarig
Olympos-directeur Cees Verhoef die namens Mesa Cosa met de studenten spreekt, vindt het jammer dat de Shot-verenigingen deze stappen ondernemen. Verhoef zegt niet inhoudelijk te willen reageren op de besprekingen met de watersportverenigingen en de voorstellen die op tafel liggen. Volgens hem zijn de twee partijen nog steeds in gesprek. Verhoef heeft goede hoop dat er dit voorjaar een oplossing komt.

De directeur erkent wel dat het huidige subsidiesysteem voor de verenigingen niet heeft gewerkt zoals werd voorzien. “Mede door corona hebben minder Shot-leden gebruik gemaakt van de sportkaart dan we hadden berekend. Nu moeten we kijken hoe we daarmee om moeten gaan.”

Volgens Steensma denken de verenigingen er op dit moment nog niet aan om opnieuw uit de stichting Mesa Cosa te stappen. “We zien het belang van een systeem waarbij je samen met alle studentensportorganisaties optrekt. We willen graag binnen dat stelsel tot een goede regeling komen.”

Advertentie