Sociaal ondernemer Adrian de Groot Ruiz nieuw lid Raad van Toezicht

Adrian de Groot Ruiz. Foto UU

Adrian de Groot Ruiz wordt gezien als een aanjager op het gebied van duurzaamheid. Hij stond driemaal in de Duurzame 100 van Trouw. Momenteel is hij directeur van Impact Institute, een sociale onderneming die organisaties helpt hun impact te meten, waarderen en verbeteren. Daarvoor heeft de organisatie True Price Mede opgericht. Dit is een organisatie dat inzicht geeft in de ‘echte prijs’ van een product.

De Groot Ruiz studeerde natuur- en sociale wetenschappen aan het University College Utrecht (afgestudeerd in 2003) en econometrie aan de Universiteit van Amsterdam. Na een promotie aan de UvA werkte hij onder meer als universitair docent Finance aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar hij onderzoek deed op het gebied van gedragseconomie en duurzame financiën. De Groot Ruiz was een Global Shaper van het World Economic Forum, lid van de denktank Worldconnectors en is medeoprichter van het SDG Charter en de Impact Economy Foundation.

Alma Mater
“Ik verheug me terug te keren naar mijn eerste Alma Mater”, schrijft hij op zijn LinkedInpagina. “Ik zal me inzetten om de waarden van de universiteit  in deze turbulente wereld te bewaken. Daarbij  wil ik extra aandacht besteden aan onderzoek, onderwijs, duurzaamheid en impact.”

Karin Laglas, voorzitter van de Raad van Toezicht, denkt dat De Groot Ruiz een goede aanvulling is voor de Raad. “Hij kent de academische wereld goed en brengt met zijn achtergrond kennis en inzichten mee, die zeer waardevol voor de raad zijn, bijvoorbeeld op het vlak van duurzame financiën en sociale vernieuwing.”

Raad van Toezicht
In de Raad van Toezicht was een vacature ontstaan nadat de vorige voorzitter Joanne Kellerman vertrok en raadslid Laglas haar plek als voorzitter overnam.

De Raad van Toezicht houdt, met het oog op de taken van de universiteit zoals vastgelegd in de Wet Hoger Onderwijs, toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur, en staat dit college met raad ter zijde. De Raad van Toezicht telt vijf leden die worden benoemd door de minister van OCW. De overige leden van de Raad van Toezicht zijn Karin Laglas (voorzitter),  Jan van der Eijk,  Mirjam Bult en Bas Hendriks.

Advertentie