Start uitbreiding duurzame energievoorziening De Uithof

Collegelid Anton Pijpers (links) moest de handen uit de mouwen steken. foto: Pieter vam Dorp Van Vliet

Met de uitbreiding van de warme-koudeopslag komt de universiteit dichter bij haar streven om in 2020 meer duurzame energie te gebruiken. Collegelid Anton Pijpers mocht woensdag het eerste gat boren voor een van de nieuwe pompen voor het systeem dat bestaande en nieuwe gebouwen koelt en verwarmt.

In de noordwesthoek van De Uithof - daar waar het Minnaertgebouw staat - wordt flink gebouwd. Het Gemeenschappelijk Milieu Laboratorium is onlangs opgeleverd. Het nieuwe onderwijsgebouw voor geo- en bètastudenten staat in de steigers. Net als de plannen voor het nieuwe datacentrum en de Geotoren voor onder andere medewerkers van de faculteit Geowetenschappen.

Verschillende panden in de noordwesthoek, zoals het pand van TNO en Deltares, maken al gebruik van warmte-koudeopslag voor het verwarmen en verkoelen van het pand met gebruik van grondwater. Het systeem is inmiddels 12 jaar oud en functioneert goed, zei Anton Pijpers, vice-voorzitter van het college van bestuur van de UU, vanochtend bij het aanboren een nieuwe ‘waterbron’. Vandaar dat is gekozen om dit duurzame systeem uit te breiden en alle bestaande en nieuwe gebouwen in de noordwesthoek hierop aan te sluiten.

Door gebruik te maken van warmte-koudeopslag bespaart de universiteit 770.000 kubieke meter aardgas, omgerekend 3 procent van het energiegebruik van de UU en 17 procent van alle energie die in de noordwesthoek gebruikt gaat worden. Deze besparing zorgt bovendien voor een vermindering van de uitstoot van kooldioxide met 1020 ton. Daarmee komt het streven van de universiteit om meer duurzame energie te gaan gebruiken een stukje dichterbij. In 2020 wil de UU dat 50 procent van de benodigde energie in De Uithof duurzaam is.

In januari 2015 moeten de werkzaamheden voor de warmte-koudeopslag zijn afgerond. Tot die tijd kunnen de noordwesthoekers overlast ondervinden van openliggende straten en stoepen waar de nieuwe leidingen moeten komen en van werkzaamheden in gebouwen die worden aangesloten op het systeem.


Hoe werkt warmte-koudeopslag en wat heb je er voor nodig?
 

Warmte-koudeopslag is een gesloten systeem. In en onder alle panden lopen leidingen waar water door wordt gepompt. In de zomer wordt het water onder invloed van zon en luchttemperatuur opgewarmd. Dit water wordt vervolgens op een paar plaatsen in de bodem opgeslagen, in de winter weer opgepompt en door de leidingen gestuurd om de panden te verwarmen. Het water dat daardoor weer afkoelt, wordt vervolgens op een andere plek in de bodem opgeslagen om in de zomer de panden te koelen.

Het warme water heeft ongeveer een temperatuur van 18 graden en hoeft alleen op heel koude dagen extra worden verwarmd. Het oppompen en opwarmen kost gas en energie, maar een deel van de energie in deze hoek van De Uithof wordt opgewekt door de zonnepanelen op het dak van het nieuwe onderwijsgebouw.

In de noordwesthoek liggen op dit moment acht pompen waarmee het water in of uit de bodem wordt gepompt, daar komen nu vier pompen bij. Deze liggen op zo’n 52 meter diepte, daar waar de bodem bestaat uit een zandlaag waar het grondwater goed doorheen kan stromen.

Advertentie