Stemmen voor medezeggenschap UU kan vanaf vandaag

Bewoners van het Bestuursgebouw die de lift nemen, komen terecht in een ludiek stemhokje.

Het is tijd om te stemmen. Vanaf vandaag tot en met woensdag kunnen medewerkers en studenten stemmen voor de Universiteitsraad, de faculteits- en dienstraden.

Elk tweede jaar mogen zowel studenten en medewerkers een stem uitbrengen. Er zijn dan verkiezingen voor de studentengeleding én de medewerkersgeleding. Dit jaar zijn er voor vrijwel elke medezeggenschapsraad meer kandidaten dan zetels en zijn er dus verkiezingen uitgeschreven.

Maandagochtend is een stemoproep gemaild naar alle studenten en medewerkers. Vorig jaar bracht ruim een kwart van de studenten een stem uit bij de U-raadsverkiezingen. Bij de laatste keer dat medewerkers mochten stemmen, in 2013, was het opkomstpercentage 36,4 procent. Door alle discussies en bijeenkomsten over een meer democratische universiteit hopen veel medezeggenschappers dit jaar op een hogere opkomst.

In het Bestuursgebouw worden alle medewerkers van de Universitaire Bestuursdienst (UBD) niet alleen met een mailtje op de verkiezingen voor de Dienstraad geattendeerd. De drie liften waren ingericht als stemhokje. Twee jaar geleden had de Dienstraad van de UBD de hoogste opkomst met 63 procent. Dat percentage moet omhoog, aldus Renée Peree, voorzitter van de Dienstraad van de UBD.

Advertentie