Studenten boos over agenten die huisfeestjes verstoren

Nachtelijk bezoek van politie bij studentencomplex Tuindorp West. Foto Maurice Visser

In een persbericht spreekt Student & Starter haar verontwaardiging uit over politieagenten die feestjes beëindigen terwijl daar geen reden voor is en daar vervolgens ook nog eens op sociale media over berichten.

De directe aanleiding voor de klacht, die wordt onderschreven door studentenunie Vidius, bewonersvereniging Boks en verenigingenkoepel FUG, is een incident waarover het Algemeen Dagblad een artikel publiceerde.

Agenten hadden in een huis met "halfontklede studenten" de stekker uit een feest getrokken, omdat ze de situatie “niet gepast” vonden. De boze bewoners lieten later weten dat er van het overtreden van de coronaregels geen sprake was en dat alleen huisgenoten aanwezig waren. Dat niet iedereen geheel gekleed was, had te maken met de bekende studentenkraker ‘shirt uit en zwaaien’. Volgens de bewoners had de politie “een sensatieverhaal” naar buiten gebracht.

Negatieve beeldvorming
In een toelichting aan DUB zegt Myrthe van Mil van Student en Starter, dat het om het topje van de ijsberg gaat. “Wij horen steeds meer verhalen van studentenhuizen waar de politie aanklopt, terwijl er niets aan de hand is.”

Van Mil benadrukt dat studenten binnen hun eigen huis mogen doen en laten wat ze willen, zolang ze geen regels overtreden. Het "buitenproportionele" en "onrechtvaardige" optreden van de agenten draagt volgens haar bij aan een negatieve beeldvorming over studenten. “Het gaat ons ook om het image. Studenten lijken al op voorhand verdacht, terwijl ze niets fout hebben gedaan.”

Zero tolerance
BoKS, de organisatie die de belangen behartigt van de huurders bij studentenhuisvester SSH, bevestigt dat er sinds de aanscherping van de coronaregels steeds meer meldingen zijn van studenten die zich storen aan de overmatige handhaving op studentencomplexen als de IBB en het Tuindorp West Complex.

Voorzitter Daan Roovers noemt de berichten zelfs “verontrustend”. Agenten zouden met grote lichten in de keukens schijnen en vaak niet kunnen uitleggen waarom boetes worden uitgedeeld. “En dat terwijl de meeste studenten juist heel serieus omgaan met de lockdown. Dit schaadt ook het vertrouwen in de politie.”

Ook het woonbestuur van het IBB uitte zijn ongenoegen over het veelvuldige verschijnen van politieagenten. “Wij gaan niet akkoord met dit zero tolerance-beleid”, is in een bewonersgroep op Facebook te lezen. Volgens het woonbestuur doet de politie het in publieke uitingen bovendien vaak voorkomen of het om illegale feestjes gaat, terwijl dit niet het geval is.

Surveillance bij het IBB, foto DUB

Bier sjouwen
Gemeenteraadspartij Student & Starter vroeg anderhalve week geleden samen met D66 en VVD aan burgemeester Den Oudsten naar zijn mening over de kwestie. De  burgemeester had begrip voor de irritatie over de manier waarop de politie had bericht over het incident met de halfontklede studenten. Maar hij benadrukte dat de politie nooit zonder reden “achter de voordeur” controleert. Bij het genoemde incident was er volgens hem ook een melding van geluidsoverlast geweest.

Den Oudsten erkende dat ook studenten in hun eigen huis mogen doen wat ze willen, hoewel studentenhuizen volgens hem formeel niet als één huishouding worden gezien. Maar hij stelde daarbij dat feestjes gezien de coronaproblemen niet echt gewenst zijn. De burgemeester zag naar zijn gevoel nog te vaak studenten met kratten bier sjouwen. “De oproep blijft van kracht om feestjes zoveel mogelijk uit te stellen tot het weer kan.”

In het persbericht zeggen Student & Starter en de andere studentenorganisaties nu dat vaak wordt vergeten hoe groot de impact van de coronacrisis op studenten is. Studenten snakken naar afleiding en ontspanning. “Zolang de coronaregels goed gevolgd worden, is het juist heel fijn als mensen binnenshuis een beetje stoom kunnen afblazen.”

De Utrechtse politie zelf meldt per mail pas in actie te komen als er meldingen binnenkomen, bijvoorbeeld van geluidsoverlast. Daarbij wordt altijd eerst gewaarschuwd. "Gaat het door, dan zullen we moeten ingrijpen. Dit is in tijden van corona niet anders dan normaal en we maken daarbij geen onderscheid in huishouden. De politie gaat niet over wat er wel of niet mag achter de voordeur, maar wanneer de buurt overlast ervaart, zullen we met elkaar wel tot een oplossing moeten komen."

Een gezellige tijd
Volgens de studentenpartij is overigens ook verhuurder SSH meer gespitst op feestende studenten dan voorheen. Van Mil: “De beheerders van de complexen waarschuwen studenten. Dat gebeurt gelukkig op een positieve, niet afstraffende manier. Puur om boetes te voorkomen. Maar het heeft alles bij elkaar wel invloed op de sfeer op de complexen.”

In een reactie laat een woordvoerder weten dat ook de SSH van mening is dat studenten zelf mogen bepalen wat zij met huisgenoten samen doen. De beheerders op de complexen zouden vooral het gesprek met bewoners aangaan. “Wij gunnen studenten een gezellige tijd en we willen ze op het hart drukken daarbij niet teveel overlast te veroorzaken. Wij zijn geen handhavers.”

Alle partijen benadrukken dat er geregeld overleg is over de situatie in de studentenhuizen en dat dat in de komende maanden wordt voortgezet. Afgelopen weekend greep de politie overigens nog in bij acht adressen op de Ina Boudier-Bakkerlaan. Bij al deze gevallen zou sprake geweest zijn van geluidsoverlast, zo wordt gemeld.

Advertentie