Studenten en medewerkers vaker op de fiets naar De Uithof

Het percentage studenten dat naar De Uithof fietst, is sinds 2011 gegroeid van 54 naar 60 procent. Medewerkers die werken in De Uithof pakken ook iets vaker de fiets. Het gaat om een percentage van 58 ten opzichte van 57 procent in 2011. Van de fietsende medewerkers heeft 3 procent een E-bike.

Eind september zijn alle medewerkers en studenten van de UU die werken of studeren in De Uithof gevraagd een mobiliteitsenquête in te vullen. Om de paar jaar inventariseert de UU op deze manier onder meer met welk vervoersmiddel medewerkers en studenten naar De Uithof reizen. Dit jaar vulden 18 procent van de studenten en 25 procent van de medewerkers de vragenlijst in. In totaal zijn bijna 3500 enquêtes ingevuld.

Aantal automobilisten is ook gegroeid
Medewerkers stappen niet alleen vaker op de fiets maar ook iets vaker dan in 2011 eens in de auto om naar het werk te reizen: 22 procent. Dat is een groei van 2 procent. Maar ten opzichte van 2006 is 22 procent nog altijd een stuk minder dan de 32 procent die toen de auto pakte. Van de studenten gaat slechts 1 procent weleens met de auto.

Het gebruik van het openbaar vervoer lijkt niet gewijzigd sinds 2011: studenten en medewerkers pakken nu net zo vaak als toen de bus naar De Uithof.

Bereikbaarheid krijgt een ruime 7
Zowel studenten als medewerkers geven de bereikbaarheid van De Uithof een voldoende. Bij medewerkers is die tevredenheid gestegen sinds 2011: van een 7,1 krijgt de bereikbaarheid nu een 7,3. Studenten waarderen de bereikbaarheid net als in 2011 met een 7,4. Gezien de vele klachten over de volle fietspaden, de overvolle bussen en de verkeersdrukte in en rond De Uithof kan dit opmerkelijk worden genoemd.

Parkeervoorzieningen fiets en auto
Er zijn voldoende fietsenstallingen in De Uithof, vindt 67 procent van de studenten. Wel willen ze graag meer fietsenrekken op straat. Onlangs heeft de UU hier gehoor aan gegeven door 220 extra rekken in de buurt van de UB te plaatsen.

Van de medewerkers parkeert 20 procent het liefst de auto aan de Yalelaan op het terrein van Diergeneeskunde. Daarna is de parkeergarage naast de UB het meest geliefd: hier parkeert 17 procent van de medewerkers hun bolide, gevolgd door P1 aan de Heidelberglaan (14 procent).

P+R De Uithof is te ver weg
De nieuwe parkeergarage P+R De Uithof naast Olympos is het minst populair. Slechts 3 procent van de medewerkers stalt hier de wagen. De geënquêteerden vinden de garage te ver weg van de werkplek, zeker in combinatie met alternatieve parkeerplaatsen die dichter bij het werkbureau zijn gesitueerd.

Advertentie