Studenten lijken nieuwe onderwijsvormen niet leuk te vinden

Een meerderheid van de bachelorstudenten van de faculteit Sociale Wetenschappen zit niet te wachten op nieuwe onderwijsvormen. De gewone hoor- en werkcolleges zijn goed genoeg.

Dat blijkt uit de resultaten van een enquête die aan het begin van dit collegejaar is verspreid onder bachelorstudenten van de faculteit. De studenten werd gevraagd zes nieuwe onderwijsvormen te beoordelen en deze af te zetten tegen de bekende hoor- en werkcolleges. De huidige collegevorm krijgt een 7.79 op een schaal van 10, bijna alle nieuwe onderwijsvormen krijgen een onvoldoende.

De zes nieuwe onderwijsvormen zijn begin 2012 bedacht door een groep van 40 studenten. Zij hoorden dat het aantal contacturen per vak omhoog moet. Nu zijn dat er gemiddeld vier. Het moeten er volgens het prestatieafspraken van de Universiteit Utrecht zes worden. De studenten vrezen dat het verhogen van het aantal contacturen zou leiden tot ophokuren. Dit omdat er niet veel meer docenturen tegenover mogen staan. Het ophogen van het aantal contacturen moet op een zogeheten Desi-verantwoorde wijze worden ingevuld, waarvoor Desi staat voor Docent Extensief, Student Intensief onderwijs.

Om te kijken hoe de bachelorstudenten van de faculteit tegenover deze nieuwe onderwijsvormen staan, werd een enquête uitgezet. Hieraan deed 57 procent van alle bachelorstudenten mee. De vormen die vooral de student aan het werk zetten, blijken het minst populair. Zoals 24-uurs deadline: met een groepje maak je in 24 of 48 uur een opdracht. Deze vorm krijgt een 3,86 en eindigt op de één na laatste plaats. Hekkensluiter met een 3,68 is Maak meerdere opdrachten, één is voor t echie. In deze werkvorm moeten studenten drie opdrachten maken waarvan één door de docent wordt uitgepikt en nagekeken. De overige opdrachten krijgen feedback van de medestudenten.

De nieuwe vormen die het hoogst scoren, blijken niet alleen docent extensief, maar geven studenten ook het minste extra werk. Zo krijgt Discussie een 5,56 (studenten dragen een onderwerp aan en gaan daarover discussiëren) en een Dagje Universiteit een 5,55 (tijdens het hoorcollege krijg je een opdracht waar je twee uur aan moet werken en die behandeld en beoordeeld wordt in het aansluitende werkcollege).

Studenten Jurriaan Jacobs en Tycho Wassenaar stonden aan de wieg van het project. Zij zijn verheugd over het aantal studenten dat meedeed aan de enquête maar een beetje teleurgesteld over de uitslag. “We hadden er meer van verwacht. Waarschijnlijk is de samenstelling van de groep studenten die de werkvormen heeft bedacht, niet gemiddeld. Dat zijn vrijwel allemaal erg actieve en tot op het bot gemotiveerde studenten. Je ziet dat de onderwijsvormen die zij hebben bedacht, door andere studenten veel minder worden gewaardeerd. ”

De enquête heeft in elk geval twee opmerkelijke resultaten opgeleverd. Ten eerste is duidelijk geworden dat studenten Sociale Wetenschappen liever in hun eentje een opdracht maken dan in een groep. Ander opmerkelijk feit is dat de onderwijsvorm Academische Vaardigheden, diein een aparte cursus wordt gegeven, een 6,63 scoorde. “Academische vaardigheden worden je als onderdeel van een cursus bijgebracht. Maar blijkbaar wordt dat niet herkend, of als onvoldoende ervaren. Het zijn vooral de vierdejaars bij wie deze onderwijsvorm hoog scoorde.”

De enquête-uitslag roept echter vooral veel vragen op, zeggen ze. “Wat we nu gaan doen, is de uitslag in perspectief plaatsen. Waarom hebben de studenten deze antwoorden gegeven? Daarvoor gaan we in focusgroepen met verschillende typen studenten praten over de verschillende onderwijsvormen. Wat stellen ze zich voor bij de onderwijsvormen en wat vinden ze er bijvoorbeeld goed en slecht aan? Ook willen we graag weten wat er precies gemist wordt op het vlak van academische vaardigheden.”

Naar aanleiding van de gesprekken stellen de studenten een rapport samen met adviezen die vervolgens naar het managementteam en de opleidingscommissie van alle opleidingen gaan. Zij zijn van meet af aan zeer positief over het initiatief van de studenten. Tycho en Jurriaan: “Het aantal contacturen moet omhoog. Dan kunnen studenten toch beter zelf bepalen hoe die worden ingevuld. Wij denken dat dat bij veel van de studenten bij Sociale Wetenschappen nog niet is doorgedrongen.” 

De top 7 van onderwijsvormen:

1: Hoor- en werkcolleges; 7,79
2: Academische vaardigheden; 6,63
3: Discussie; 5,56
4: Dagje universiteit; 5,55
5: Student aan zet; 5,29
6: 24-uurs deadline; 3.86
7: Maak meerdere opdrachten; 3,68

 

Advertentie