Studenten met functiebeperking lopen 50 miljoen euro mis

Sinds de studietoelagen voor studenten met een functiebeperking in 2015 zijn overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten, is nog maar een fractie van het beschikbare budget aan hen uitgekeerd. Krap 3 miljoen van de 53 miljoen euro die bestemd was voor deze groep kwam tussen 2015 en 2017 daadwerkelijk bij hen terecht, blijkt uit een rapport van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Zoals ook al bleek uit een steekproef van de Landelijke Studentenvakbond zijn de verschillen tussen de gemeentelijke studietoeslagen groot: volgens de inspectie variëren ze van 30 tot 360 euro. Gemiddeld ontvingen studenten met een functiebeperking in 2017 maandelijks ongeveer 110 euro. Dit is nog geen 40 procent van de gemiddelde studietoeslag die ze kregen vóór de invoering van de Participatiewet in 2015.

Weg naar geld is onbekend
Dat er 50 miljoen is blijven liggen, wijt de inspectie niet alleen aan de grote verschillen tussen gemeenten. Ook de criteria zijn strenger geworden, waardoor minder studenten in aanmerking komen voor een studietoeslag. Maakten in 2014 nog 12.000 studenten gebruik van de toenmalige regeling, in 2017 bleef de teller steken op ruim 1400. Daarbij speelt een rol dat veel studenten onbekend zijn met de gemeentelijke regeling.

Studenten hebben bij het aanvragen van studietoeslag onder andere moeite met het aantonen van hun beperkte arbeidsvermogen, bleek uit een recente evaluatie in Utrecht. Voor de lokale fractie van GroenLinks was dat aanleiding om de wethouder te vragen of dat niet anders kan. Raadslid Julia Kleinrensink: "Deze studenten moeten al vaak genoeg aantonen dat ze een beperking hebben. Daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk uit vertrouwen te werken." Wethouder Linda Voortman heeft in reactie toegezegd dat een medische verklaring in de gemeente Utrecht voortaan voldoende is om studietoeslag aan te vragen.

De uitkomsten van het landelijke inspectierapport zijn echter voor de staatssecretaris voldoende aanleiding om het systeem van studietoeslagen aan te passen. Ze hoopt de Tweede Kamer in het voorjaar duidelijkheid te geven over haar plannen.

Advertentie