'Studenten moeten hun plastic afval meer gaan scheiden'

Foto DUB

Afgelopen dinsdag 2 december begon het experiment van de studenten van de Green Office. Het onderzoek begint met een nulmeting. Hoeveel plastic wordt nu ingezameld via de oranje bakken van Plastic Hero in de gangen van de begane grond van het Van Unnik, het Ruppert en het Educatorium in De Uithof? En bestaat dit afval echt alleen uit plastic?

Groot was de opbrengst dinsdag niet en behalve plastic zaten er in de zakken voor plastic afval ook blikjes, appels, papier, lege pakken sap en veel bruine bekers en soepkommen van cateraar Sodexo die in de gewone afvalbak horen. Volgende week herhaalt deze meting zich, maar dan wordt ook gekeken in welke afvalbakken het meeste plastic terecht komt.

In fase twee gaan de studenten de oranje bakken naast afvalcontainers voor restafval zetten; een combinatie die nu niet veel voorkomt. Gemeten wordt dan of dat een positief effect heeft op het weggooigedag van studenten. In fase drie, die gepland staat voor januari, komen er speciale afvalbakken met verschillende vakken voor plastic, plastic bekers en restafval waar de universiteit tot vreugde van de studenten in heeft geïnvesteerd. Ook dan wordt het plastic afval weer bestudeerd.

Er valt nog een wereld te winnen
Het idee voor dit experiment werd geboren tijdens het vak Energy & Material Efficiency van de master Sustainable Development. Samen met drie andere studenten schreef Francis Zoet het afgelopen voorjaar een rapport over de inzameling van plastic aan de UU. Francis: “Buiten de deur is alles perfect geregeld. Het afval uit de plastic containers wordt naar een perscontainer gebracht op het terrein van Diergeneeskunde en vervolgens afgevoerd. Maar binnen de deur valt nog een wereld te winnen.”

Volgens Zoet is het heel droevig gesteld als het gaat om de wil van studenten om plastic te scheiden, de groei van het aantal oranje afvalbakken ten spijt. “Er komt maar 0,01 procent van het plastic terecht in de oranje afvalbak. En dat terwijl een derde van al het afval in De Uithof plastic is.”

Om eens te kijken wat daar de oorzaak van kan zijn, bestudeerde het kwartet het weggooigedrag van studenten in het Ruppertgebouw waar veel collegezalen, studieplekken en snoep- en drankautomaten staan. Dat leverde een ontluisterende conclusie op. “Buitenlandse studenten weten bijvoorbeeld niet dat oranje staat voor plastic. Ook bleek dat studenten niet naar een oranje bak toelopen met hun plastic afval, als een prullenbak voor restafval dichterbij staat.”

Na een grondig literatuuronderzoek kwamen de vier tot het experiment dat deze maand van start is gegaan. Naar aanleiding van hun metingen, komen de studenten met een advies: wat is de beste methode om studenten hun afval te laten scheiden? “We hopen dat de universiteit dit advies overneemt zodat op alle plekken binnen de universiteit het plastic afval apart kan worden ingezameld.”

Advertentie