Koppelen aan inflatie

Studenten Universiteitsraad en Hogeschoolraad willen hogere bestuursbeurzen

Geld. Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

De afgelopen acht jaar is de hoogte van de bestuursbeurs (425 euro per bestuursmaand) onveranderd gebleven, terwijl studentbestuurders in de loop der jaren door inflatie wel te maken kregen met hogere kosten, schrijft de studentgeleding in een nota (solis-id verplicht) aan het College van Bestuur (CvB). 

De beurs is bedoeld voor studenten die een bestuursfunctie hebben in een door UU of HU erkende studentenorganisatie, zoals gezelligheids-, sport- en studieverenigingen.

Op achteruit
Studentenbestuurders ervaren volgens de raadsleden ook financiële stress, omdat ze kosten maken tijdens een bestuursjaar, maar naast hun bestuurswerk vaak geen tijd hebben voor een bijbaan. 

“Door de beurs in hoogte ongewijzigd te laten, gaan bestuurders er elk jaar feitelijk op achteruit en lijkt de waardering voor hun werk juist te verminderen. Dit is een onwenselijke situatie, mede gelet op het feit dat er in de afgelopen jaren steeds minder animo is onder studenten om een bestuursjaar te doen", schrijven de studentleden in de nota. Een verhoging van de bestuursbeurzen zou kunnen helpen.  

De raadsleden willen dat de huidige bestuursbeurzen worden verhoogd aan de hand van de inflatie sinds 2015, naar 516,14 euro. Daarnaast willen ze dat de hoogte van de bestuursbeurzen wordt gekoppeld aan de jaarlijkse inflatie, zoals die is vastgesteld door het CBS.

Op achteruit
De nota aan het CvB komt op het moment dat de universiteit al bezig is met een nieuw kader, genaamd Erkenning en Waardering studentenorganisaties, waarin ook de verdeling van een groot aantal van de bestuursbeurzen wordt herzien. 

De studentleden vinden het daarom “een goed moment” om ook de hoogte van de bestuursbeurzen aan te passen. Ze zijn een petitie gestart, waarmee ze het universiteitsbestuur willen laten zien dat het onderwerp leeft onder studenten. 

Complex
Rector Henk Kummeling benadrukt in een commissievergadering van de Universiteitsraad maandag dat het “goed is dat dit wordt aangekaart”, maar hij waarschuwt ervoor dat het aanpassen ervan complex is. 

Alle bestuursbeurzen zouden tegelijkertijd aangepast moeten worden en dat moet in goede afstemming met faculteiten gebeuren, omdat de studieverenigingen onder hen vallen. Ook de beurzen bij de HU moeten gelijktijdig worden aangepast.

Kummeling liet weten met het hogeschoolbestuur in gesprek te gaan en een notitie op te stellen voor de U-raad met informatie over onder meer wie er bij deze verandering betrokken zijn en hoeveel tijd ervoor nodig is. Pas daarna kan er een besluit worden genomen over een eventuele verhoging van de bestuursbeurzen. 

Advertentie