Studentenlobby voor vroeger instroommoment master voor recht op basisbeurs

Studenten die in september 2015 willen beginnen met hun masteropleiding kunnen bij een paar Nederlandse universiteiten  (ruim) voor 1 september instromen. Zij behouden daardoor het recht op een basisbeurs.

Op 1 september volgend jaar verdwijnt de basisbeurs, ook voor studenten die dan aan hun academische masteropleiding beginnen. Voor de meesten is er geen ontkomen aan, want universiteiten hebben over het algemeen twee officiële instroommomenten: 1 februari en 1 september.

Geneeskunde in Groningen
Maar het kan ook anders. De driejarige masteropleiding Geneeskunde van de Rijksuniversiteit Groningen heeft bijvoorbeeld elf officiële instroomdata, omdat studenten op verschillende momenten aan hun coschappen in het ziekenhuis beginnen. Nieuwe masterstudenten kunnen dus in principe al voor 1 september officieel starten, bevestigt de opleidingscoördinator. Wie zijn bachelordiploma dus op tijd haalt, heeft alsnog drie jaar recht op een basisbeurs: bij elkaar ruim 10.000 euro voor een uitwonende.

Maandelijks inschrijven aan de TU Delft
Ook studenten van de TU Delft hebben geluk. Die universiteit schrijft studenten elke eerste van de maand officieel in. Wie zijn laatste toetsen in juni haalt, begint officieel op 1 juli aan de master. Ook als de colleges pas in september van start gaan. Dat doet Delft al jaren, maar in 2015 kunnen studenten daar voor het eerst – en voor het laatst – een slaatje uit slaan.

De Delftse studentenfractie ORAS is daarom druk aan het lobbyen om te zorgen dat zoveel mogelijk studenten hiervan kunnen profiteren. Student Ellen Tolboom: “Omdat alle bachelorvakken behaald moeten zijn voordat een student kan worden ingeschreven in de master, hopen we dat alle herkansingen zo vroeg mogelijk plaatsvinden. We zijn nu ook aan het kijken op welke momenten examencommissies vergaderen.” Immers, pas als de examencommissie goedkeuring geeft kan een student echt afstuderen.

Studentenlobby in Tilburg voor inschrijfdatum 1 augustus 2015
De Delftse studenten inspireren: de Tilburgse studentenfractie SAM heeft het universiteitsbestuur onlangs gevraagd of het de officiële inschrijfdatum naar voren wil halen: van september naar augustus. Dat wordt intern nog besproken, laat een woordvoerder van Tilburg University weten.

De wet die de basisbeurs afschaft, is onlangs goedgekeurd door de Tweede Kamer. Minister Bussemaker van Onderwijs zal naar verwachting ook in de Eerste Kamer op weinig weerstand stuiten.

Advertentie