Studentenpetitie tegen renteverhoging afgetrapt in Utrecht

Universiteitsraadslid Floris vraagt een student de petitie te tekenen. Foto: DUB

Het kabinet wil vanaf 2020 de rente op studieschulden gaan verhogen. Oud-studenten betalen straks een rente die hoort bij een lening met een looptijd van tien in plaats van vijf jaar. Iemand met een gemiddelde lening (21.000 euro) en een bovenmodaal inkomen betaalt dan bij de aflossing maandelijks 12 euro meer rente. Bij 35 jaar aflossen komt dat neer op zo’n 5.000 euro extra.

Het plan, uit de koker van CDA en ChristenUnie, moet de schatkist zo’n 226 miljoen euro per jaar opleveren. Dat bedrag wordt niet geïnvesteerd in het onderwijs, maar moet bijdragen aan meer solide overheidsfinanciën. Op 28 mei behandelt de Senaat het plan om de studierente te verhogen. De regeringscoalitie heeft dan nog net een nipte meerderheid van één zetel.

'Student wordt gebruikt als melkkoe'
“Het is nog niet te laat”, schrijven studentenorganisatie ISO, studentenvakbond LSVb, scholierenorganisatie LAKS, CNV jongeren, de Nationale Jeugdraad en GroenLinks in de petitie. Zij denken de twijfelende senatoren binnen de coalitie over te kunnen halen om tegen de geplande renteverhoging te stemmen. “Binnen de regeringspartijen is er onrust over deze plannen. Als we nu de druk opvoeren, kunnen we hun het laatste zetje geven en deze wet van tafel krijgen.” De partijcongressen van D66 en CDA spraken zich al eerder uit tegen de renteverhoging.

De initiatiefnemers van de petitie zijn vooral boos dat minister van Engelshoven het geld wil gebruiken om de staatskas te vullen. “Studenten worden gebruikt als melkkoeien. Deze maatregel zorgt niet voor beter onderwijs, niet voor meer begeleiding, niet voor meer kansengelijkheid.” 

'Renteverhoging niet rechtvaardig'
De voltallige oppositie is tegen het plan. De vrees bestaat dat de renteverhoging het hoger onderwijs minder toegankelijk maakt. Begin maart schreven 27 jongerenorganisaties een brandbrief naar de Eerste Kamer, waarin zij ook al hun zorgen uitspraken. “Het is niet rechtvaardig om drie jaar na de invoering van het leenstelsel jongeren, die al zo’n schuldenlast hebben, te belasten met een hogere rente”, aldus de briefschrijvers.

Minister van Engelshoven maakt zich minder druk over de mogelijk negatieve gevolgen van de renteverhoging. In antwoorden op Kamervragen gaf zij meerdere malen aan dat de maatregel niets aan de toegankelijkheid van het hoger onderwijs zal veranderen. Studenten kunnen immers gebruikmaken van een studielening en ov-kaart en krijgen eventueel een aanvullende beurs. Leenaversie is volgens haar geen doorslaggevende reden om niet te gaan studeren.

'Kamerleden moeten last op schouders voelen'
"Toch zijn veel studenten gefrustreerd over het huidige leenstelsel", reageert Carline van Breugel. De voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond ging daarom maandag de straat op om studenten te vragen de petitie tegen de verhoging van de studierente te ondertekenen. Ze deed dat bij de Universiteitsbibliotheek aan de Drift. Daar trapte Van Breugel de landelijke actie af samen met GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil, het bestuur van het Interstedelijk Studenten Overleg en de studentgeleding van de Utrechtse Universiteitsraad.

De initiatiefnemers willen de petitie op 28 mei aanbieden aan de Eerste Kamer. Dat is de dag waarop het debat over de renteverhoging plaatsvindt. Van Breugel hoopt dat de oproep tegen die tijd in ieder geval door 100.000 studenten is ondertekend. Het enthousiasme waarmee de petitie op de eerste dag wordt ontvangen, geeft haar goede hoop dat dit moet lukken. Binnen 12 uur is de petitie al meer dan 30.000 keer ondertekend. Dat is al vaker dan een petitie van de vakbond tegen de afschaffing van de basisbeurs in 2015. ISO-voorzitter Tom van den Brink hoopt dat die aantallen indruk zullen maken op de Kamerleden en dat zij zich daardoor realiseren dat zij beslissen over de toekomst van heel veel jonge mensen. "Ze moeten die last op hun schouders voelen."

De betrokken studenten- en jongerenorganisaties zullen de komende tijd meerdere universiteiten en hogescholen bezoeken om studenten te vragen de petitie te ondertekenen. Handtekeningen worden tot en met 27 mei verzameld.

Advertentie