Studievereniging Aardwetenschappen moet met verbeterplan drankcultuur aanpakken

Een onafhankelijke onderzoekscommissie onder leiding van studentenpsycholoog Jeanette van Rees heeft in de afgelopen maanden de introductie van de studievereniging Aardwetenschappen onderzocht. Aanleiding waren de klachten van ouders over gedwongen drankgebruik en over vrouwonvriendelijke liederen. Deze werden onder meer geventileerd in NRC Handelsblad. De faculteit had de financiering van de vereniging in januari voorlopig opgeschort

De commissie concludeert dat de liederen weliswaar niet door de beugel kunnen, maar dat er van een vrouwonvriendelijke sfeer of seksisme geen sprake is. De vereniging staat open voor verschillende typen aardwetenschappers en voor iedereen zijn er activiteiten.

De commissie maakt zich wel zorgen over de drankcultuur die ervoor zorgt dat niet iedereen zich bij de vereniging thuis voelt. Sommige studenten durven niet mee op weekend te gaan omdat ze zich dan min of meer gedwongen voelen mee te drinken. Er zijn ook drankspelletjes tijdens de introductie.  

De commissie adviseert de vereniging de introductieweek aan te passen en daarbij meer oog te hebben voor alle studenten van Aardwetenschappen. Dit moet ook gebeuren omdat de universiteit diversiteit de studentengemeenschap van groot belang vindt. De vereniging moet een warm welkom bieden aan studenten van andere culturele achtergronden voor wie alcohol, zoenspelletjes en kledingkettingwedstrijden minder vanzelfsprekend zijn.

De faculteit heeft een sterke verbondenheid met de vereniging, maar de commissie constateert dat er weinig controlemiddelen zijn ingebouwd om wederzijdse afspraken en verwachtingen te toetsen.

Moeite met gezelligheidscultuur
Naar aanleiding van dit onderzoek heeft het faculteitsbestuur besloten dat de vereniging weer mee mag doen aan de academische plechtigheden. Voor de UAV is dat besluit belangrijk. Het bestuur kan nu weer aanwezig zijn bij festiviteiten als afstudeerbijeenkomsten, promoties en de dies. Ook kan de vereniging weer kandidaten voor de docent van het jaar voordragen.

Het bestuur van de faculteit heeft wel moeite met de gezelligheidscultuur. “Die gezelligheidsactiviteiten mogen in een studievereniging niet de boventoon voeren”, licht decaan Piet Hoekstra toe. Volgens de faculteit is er nu een disbalans tussen de inhoudelijke en studiegerelateerde zaken enerzijds en de manier waarop de gezelligheid wordt ingevuld anderzijds. “De studievereniging wordt meer dan een gezelligheidsvereniging geassocieerd met de faculteit en dat brengt meer verantwoordelijkheid met zich mee”, aldus de decaan.

De faculteit wil niet in verband worden gebracht met drankgebruik tijdens kantooruren, zeker niet als studenten tot drankgebruik worden aangezet zoals bij een biercantus. Ook zou de liederenwedstrijd een ander karakter moeten krijgen zodat de teksten minder expliciet zijn.

Dit probleem gaat niet alleen over Aardwetenschappen
Vandaar dat de vereniging is gevraagd voor 1 april een verbeterplan te maken dat duidelijk maakt hoe de introductie eruit kan zien. Opdracht is dat de nadruk meer komt te liggen op de relatie met de studie en minder op drankgebruik. Afhankelijk van de beoordeling van het verbeterplan besluit het bestuur of de subsidie weer wordt teruggegeven.

De vraag is in hoeverre het gesignaleerde probleem van alcoholgebruik typisch is voor de UAV. Hoekstra beaamt dat het probleem waarschijnlijk groter is. Hij heeft het dan ook aangekaart bij de andere decanen en het College van Bestuur. “Wij hebben dit nu opgelegd aan het UAV vanwege het onderzoek dat is uitgevoerd naar deze vereniging. Maar ik denk dat we dat in de toekomst zeker breder moeten bekijken.”

Geen misstanden
De UAV werkt nu aan een verbeterplan. De vereniging heeft een verklaring opgesteld waarin wordt vastgesteld dat uit het onderzoeksverslag blijkt dat er bij de vereniging geen misstanden zijn geconstateerd.

De vereniging zegt niet te ontkennen dat alcohol in het studentenleven een grote rol speelt, maar bij de studievereniging ligt de focus op de inhoud en dat zal volgens voorzitter Marleen Ketelaars ook zo blijven.

Advertentie