Studievereniging aardwetenschappers bestraft na liedjes over ‘sletten’ en ‘hoeren’

Ouders van een student die deelnam aan het UAV-introductiekamp beklaagden zich dit najaar bij het departement over “het seksisme, de vrouwenhaat en verkrachtingsfantasieën” in de liederen die door de leden werden gezongen. Dat meldde NRC Handelsblad dinsdagavond.

Faculteitsdecaan Piet Hoekstra noemt de teksten “onaanvaardbaar”. De geofaculteit trekt daarom de beurzen van de studievereniging voorlopig in. De studievereniging ontvangt onder meer jaarlijks 41 beursmaanden voor bestuurders, in totaal gaat het daarbij om meer dan 17.000 euro per jaar. De vereniging is bovendien uitgesloten van academische plechtigheden, in afwachting van een onderzoek dat er komt.

UAV-voorzitter Marleen Ketelaars zegt begrip te hebben voor de reactie van het faculteitsbestuur en de opgelegde sanctie. De vereniging heeft nu besloten alle liederen met seksistische teksten te schrappen uit de zangbundel. Tegenover NRC Handelsblad beperkte de vereniging zich eerder tot de aankondiging de woorden “hoer” en “slet” te vervangen.

Volgens Ketelaars werden de liederen al jarenlang gezongen binnen de vereniging, maar zijn daar eerder nooit opmerkingen over gemaakt door leden of ouders. Achtereenvolgende besturen legden volgens haar ook nooit de link met een mogelijk seksistische cultuur.

“Onze ervaring was altijd dat de sfeer tijdens kampen erg prettig was. Pas na deze klacht zijn we kritisch gaan kijken naar de teksten. En toen moesten we concluderen dat het inderdaad beter is ze niet meer te zingen als we de sfeer ook in de toekomst goed willen houden.”

Hoekstra ziet het ongemak van de vereniging. “Daar zijn ze natuurlijk erg geschrokken dat liedjes die binnen de verenigingscontext -hoe opmerkelijk ook- weinig opzien baren en waar ook vrouwen aan meeschreven, nu plots zo veel media-aandacht krijgen.”

Maar volgens de decaan zijn de teksten desalniettemin onaanvaardbaar en ontoelaatbaar. “Als we als universiteit uitdragen dat iedereen zich hier op zijn gemak moet kunnen voelen, dan staat dit haaks op wat we propageren.” 

Hoekstra noemt diversiteit een speerpunt in het facultaire beleid. "Wij staan niet toe dat ons beleid wordt doorkruist door een subcultuur waarin het verspreiden van zogenaamde studentikoze teksten gebruikelijk lijkt te zijn."

De decaan wil nu dat een onafhankelijk persoon gaat onderzoeken wat er precies aan de hand is bij de UAV. Op basis van de bevindingen wordt besloten of de vereniging de subsidie terugkrijgt. Hoekstra sluit niet uit dat het onderzoek zich zal uitstrekken tot andere verenigingen binnen de faculteit. “Ik kan niet beoordelen of de situatie bij UAV uniek is.”

Hoekstra kreeg de klacht over de zangbundel overigens afgelopen maandag pas onder ogen. Dit terwijl de ouders, die anoniem willen blijven, volgens NRC Handelsblad al in oktober aan de bel hingen. Het departement Aardwetenschappen, onderdeel van Hoekstra's faculteit geowetenschappen, zou de ouders in eerste instantie hebben laten weten niets te kunnen doen. De vereniging was immers onafhankelijk.

Hoekstra daarover: “Ik ben het pertinent niet eens met de opstelling van het departement. Het gaat om een studievereniging die subsidie krijgt van de universiteit. Daar hebben wij een grote verantwoordelijkheid.”

*Update woensdagavond 10 januari* 
In een statement op de UU-site zegt het universiteitsbestuur in de gebeurtenissen bij de introductie van UAV en eerder tijdens de ontgroening bij studentenvereniging UVSV aanleiding te zien om "nogmaals met alle verenigingen afspraken te maken over de gewenste cultuur". Rector Van der Zwaan stelt dat de universiteit een veilige omgeving wil bieden waarin alle studenten en medewerkers zich thuis voelen.

Advertentie