Collectieve korting vervalt

Tegenvaller in ziektepolis duizenden UU-medewerkers

ziekenhuis
Foto: pxhere

Dat het kabinet dit voorjaar besloot de collectiviteitskortingen voor de basispakketten van ziektekostenverzekeringen af te schaffen, is lang niet bij iedereen bekend. In de nieuwe polis van 2023 die verzekerden onlangs ontvingen, kan daarom een vervelende verrassing staan.

Een belangrijke reden voor de afschaffing van de korting was dat verzekerden die geen gebruik konden maken van de korting benadeeld werden. Verzekeraars lieten hen vaak opdraaien voor de kosten van deze regeling.

In Nederland maakt zo’n 60 procent van alle verzekerden gebruik van zo’n collectieve regeling. Kortingen op aanvullende verzekeringen blijven nog wel toegestaan.

Geen korting meer
De UU heeft afspraken met de verzekeraars Ohra en Zilveren Kruis over collectieve kortingen op ziektekostenverzekeringen. In 2022 kregen 2531 UU-medewerkers 5 procent korting op hun basisverzekering bij Ohra en 1856 UU-medewerkers bij Zilveren Kruis. Daarnaast maken nog 1747 gepensioneerde UU’ers gebruik van de korting.

Bij Ohra gaan deze verzekerden nu 135,95 euro per maand betalen voor een verzekering met het laagste eigen risico. Vorig jaar was dat 128,10 euro. Een stijging van 7,85 euro.

Bij Zilveren Kruis kunnen klanten kiezen uit drie pakketten. Het meest gekozen pakket Zilveren Kruis Zeker gaat nu 138,95 kosten, eerder was dat 124,88. Een verhoging van iets meer dan 14 euro. Een exclusiever pakket gaat 16 euro meer kosten.

Als medewerkers kiezen voor het hoogste eigen risico stijgen de premies met ongeveer dezelfde bedragen. Ze zijn dan bij Ohra 115,12 euro kwijt. Zilveren Kruis Zeker kost dan 121,45 euro.

Meer informatie is te vinden op intranet van de UU (alleen met Solis-id, red.)

 

Advertentie