Teleurstelling om mislukken fusie kankercentra AvL en UMC Utrecht

De geplande fusie tussen het in kanker gespecialiseerde Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam en het kankercentrum van het UMC Utrecht was "complexer dan gedacht" en is op de lange baan geschoven.

Het moest een feestelijke vergadering worden afgelopen donderdag. Het was de eerste openbare zitting van de Onderwijs- en Onderzoeksraad (O&O-raad) van de faculteit Geneeskunde, de opvolger van de faculteitsraad, die na jaren soebatten eind 2014 eindelijk groen licht kreeg.

Maar de vergadering begon met een somber agendapunt, namelijk de afgeketste joint venture met het in kanker gespecialiseerde Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AvL) in Amsterdam. Vier jaar geleden spraken de ziekenhuizen af per 2015 bestuurlijk samen te gaan. Die ambitie is niet gehaald: in januari werd bekendgemaakt dat het te moeilijk was de verschillende structuren van het UMCU en het NKI-AvL in elkaar te schuiven tot één bedrijfsvoering.

Gevolg: de fusie is de op lange baan geschoven. Frank Miedema, decaan van de faculteit Geneeskunde en vicevoorzitter van de raad van bestuur van het UMC Utrecht, gaf donderdag in de O&O-raadsvergadering tekst en uitleg.

"Het proces was complexer dan gedacht", zei Miedema tegen de studenten en medewerkers in de raad, zonder verdere toelichting te geven op de juridische obstakels die de fusie verhinderen. "Daarom hebben we voor dit moment een temporisering ingelast."

Miedema noemde de gang van zaken "een teleurstelling". "We hadden andere dingen gehoopt en denken nog steeds dat zo'n soort samenwerking met het AvL voor beide organisaties een hele goede zou zijn."

Miedema sluit een fusie op termijn nog niet uit. "Ik hoop nog steeds dat we die kant op gaan. Maar we moeten onze verwachtingen temperen. We willen intensiever samenwerken, maar in welke vorm weten we nog niet precies. Het wordt in elk geval een samenwerking die meer is dan de samenwerking die het AvL met andere instituten heeft."

RTL Nieuws meldde vorige maand dat er de afgelopen jaren 12 miljoen euro is gestoken is in de voorbereiding van de fusie. De ziekenhuizen lieten vervolgens in een gezamenlijke verklaring weten dat die bedrag niet juist is, en dat het gaat om 3 miljoen euro.

Advertentie