Michel de Bekker, de voorzitter van het Centraal Stembureau, noemde de verkiezingsopkomst onder studenten bij de bekendmaking van de uitslag "teleurstellend".

Teleurstelling over lage opkomst verkiezingen U-raad

Body: 

Bij de verkiezingen voor de U-raad heeft slechts 18,7 procent van de studenten een stem uitgebracht. Een magere verkiezingsopkomst.

Bij de verkiezingen voor de U-raad heeft slechts 18,7 procent van de studenten een stem uitgebracht. Een magere verkiezingsopkomst.

Lijst VUUR wist de meeste zetels te veroveren bij verkiezing. De studentenpartij bemachtigde zeven van de beschikbare twaalf zetels. De andere studentenpartij, de Partij voor de Utrechtse Student (PvdUS), mag aankomend studiejaar vijf afgevaardigden leveren voor de universiteitsraad. Lijst Helder deed niet mee aan de verkiezingen: deze partij fuseerde in januari met Lijst VUUR omdat er te weinig ideologische verschillen zijn tussen de twee partijen.

De opkomst bij de studenten is beduidend lager dan vorig jaar. Toen stemden meer dan een kwart van de UU-studenten, dit jaar is het  opkomstpercentage 18,7 procent. Bijna 4,7 procent van de kiezers bracht een blanco stem uit.

Michel de Bekker, de voorzitter van het Centraal Stembureau, noemde de verkiezingsopkomst onder studenten bij de bekendmaking van de uitslag "teleurstellend". Door de actuele discussies over rendementsdenken op universiteiten had hij meer stemmen verwacht. "Het is jammer dat het onvoldoende leeft en dat maar een fractie van de studenten de moeite genomen heeft om van zijn democratische recht gebruik te maken."

Dit jaar konden UU'ers drie dagen stemmen: één dag korter dan bij voorgaande verkiezingen. Mogelijk dat dit gevolgen heeft gehad op de opkomst. Ook speelden er de nodige problemen bij het stemmen. Een oproep om te stemmen verdween bij veel studenten in de spambox.

Voor medewerkers waren er dit jaar ook verkiezingen. Hoewel er maar één partij deelnam (VLAM) kon het personeel kiezen uit meerdere kandidaten. Bij alle drie de districten (alfa/gamma, bèta/medisch en OBP) werden de nummers 1 tot en met 4 op de lijst verkozen.

Promovendus Marco Derks, nummer 5 op de lijst van het district alfa/gamma, miste de kiesdeler maar op een haar. Zeven stemmen meer en hij was met voorkeursstemmen in de raad gekomen zijn. Derks na de bekendmaking van de uitslag: "Achteraf bezien had ik me misschien niet bij VLAM moeten aansluiten. Dan was ik nu wel verkozen."

De verkiezingsopkomst onder medewerkers was stukken hoger dan bij de studenten. Dit jaar nam 38 procent van het personeel de moeite om te stemmen voor de U-raad. Dat is hoger dan twee jaar geleden (36,4 procent), de laatste keer dat er verkiezingen voor de personeelsgeleding waren.

Bij de meeste faculteits- en dienstraden kon deze week eveneens gestemd worden. Ook bij deze gremia was de opkomst bij studenten laag. Bij Bètawetenschappen stemde 17 procent van de studenten, bij Geesteswetenschappen 18,5 procent. Diergeneeskunde is de positieve uitzondering: daar stemde 35,8 procent van de studenten.

Hoogste opkomst was er bij de Universitaire Bestuursdienst (UBD). Maar liefst 62,4 procent van de ambtenaren bracht een stem uit voor een kandidaat in de lokale dienstraad. 

Bekijk hier de uitslagen van de verkiezingen voor de U-raad.

Facebook Twitter Whatsapp Mail