Tentamen op Sinterklaasmiddag voor Scheikundestudenten

Foto: Pixabay

Het tentamen organische chemie is het eerste tentamen dat dit academisch jaar op zaterdag zal plaatsvinden. Vorige maand kon een eerstejaars tentamen Natuurkunde nog op het laatste moment van een zaterdag naar een vrijdag worden verschoven.

De mogelijkheid om in het weekeinde toetsen te roosteren, bestaat sinds het universiteitsbestuur half oktober besloot om gezien de nijpende coronasituatie tentamens met meer dan honderd studenten op één locatie te verbieden. De bedoeling is om de druk op de roosteraars te verlichten. Die hebben te maken met een grote vraag naar data en locaties voor fysieke toetsen, terwijl de ruimte door de coronavoorschriften beperkt is.

Voor begin februari staan er ook nog een wiskundetentamen voor 120 bachelorstudenten en een farmacietentamen voor 20 masterstudenten op zaterdag gepland. Ook voor die tentamens hoopt men nog een doordeweekse dag te vinden.

De faculteit Bètawetenschappen is tot nu toe de enige die toestemming heeft gegeven om tentamens op zaterdag te boeken. “Wij snappen dat dit heel vervelend is voor onze studenten en docenten, maar nood breekt wet”, zegt vice-decaan Gerard Barkema, “al hadden we ook niet van te voren bedacht dat het Sinterklaasmiddag zou worden.”

In een opiniestuk op DUB zegt faculteitsraadslid Dylan van Tongeren dat het roosteren van tentamens getuigt van gebrek aan respect voor studenten en docenten. Die vullen hun veertigurige studie- of werkweek volgens hem al meer dan voldoende tijdens doordeweekse dagen en willen het weekeinde besteden aan hobby, sport of bijbaan. Of aan Sinterklaas. Bovendien zouden studenten met een week-OV nu extra kosten maken die niet worden vergoed.

Barkema zegt geen andere uitweg te zien nu door de nieuwe regels van het UU-bestuur grote tentamens moeten worden opgesplitst. De vice-decaan kan zich voorstellen dat zijn faculteit meer aanvragen voor fysieke tentamens doet dan andere faculteiten. “Omdat wij heel veel studenten hebben, verspreid over behoorlijk wat verschillende opleidingen. Maar ook omdat veel van onze docenten liever geen online toetsen aanbieden, zelfs als daarbij gebruik wordt gemaakt van proctoring. Bèta-studenten zijn gemiddeld toch iets vaardiger in het om de tuin leiden van intelligente software dan andere studenten.”

In de een commissie van de Uraad vroeg raadslid Syl Blad vorige week aandacht voor “de hoop extra werk” die de UU-roosteraars op zich af hadden zien komen. Volgens haar was bovendien niet helemaal duidelijk waarom de UU had gekozen voor het aanpassen van grootschalige tentamens. Strikt genomen was dat niet noodzakelijk; onderwijsinstellingen zijn uitgezonderd van de maximale groepsgrootte van dertig personen. De communicatie over de beweegredenen van het UU-bestuur had in ieder geval beter gekund, meende Blad.

In een reactie legde collegevoorzitter Anton Pijpers uit dat de UU vooral “het verkeer” van en naar tentamenlocaties wilde verminderen. Ook waren er geluiden van docenten en studenten die liever helemaal niet meer wilde komen. “Het ging om een pragmatische keuze. Maar als we dat nog een keer moeten uitleggen, gaan we dat doen.”

In een interview met DUB stelde onderwijskundige Jeroen Janssen vorige maand dat de logistieke problemen rondom tentamens in coronatijd bewijzen dat universiteiten zijn doorgeschoten in hun toetsdrift. Hij pleit voor een andere aanpak waarbij de toetsing minder gericht is op het halen van vakken, maar meer op de ontwikkeling van studenten. 

Advertentie