U-raad stemt in met nieuw kiesreglement Geneeskunde

Body: 

De universiteitsraad geeft groen licht aan de herziening van de medezeggenschap van de faculteit Geneeskunde. De raad is tevreden met de aanpassingen in het kiesreglement.

De universiteitsraad geeft groen licht aan de herziening van de medezeggenschap van de faculteit Geneeskunde. De raad is tevreden met de aanpassingen in het kiesreglement.

Een maand geleden trapte de U-raad nog hard op de rem. De raad vond dat het in de nieuwe opzet voor tijdelijke medewerkers te moeilijk was om deel te nemen aan medezeggenschapsverkiezingen. Promovendi en andere tijdelijke medewerkers zouden hierdoor politiek buitenspel gezet worden.

Het bestuur van het UMC Utrecht kwam tegemoet aan die kritiek en paste het kiesreglement begin oktober aan. Onder de nieuwe regels kunnen medewerkers zich direct na indiensttreding kandideren. Ook komen er vaker tussentijdse verkiezingen om eventuele vacante zetels te vullen.

De U-raad is tevreden met die tegemoetkoming. Een "brede deelname aan de medezeggenschap" is nu "beter" gewaarborgd, schrijft de raad in een brief (pdf) aan het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht.

Het gaat om het kiesreglement voor een nieuw op te richten Onderwijs- en Onderzoeksraad (O&O-raad) die - zo is de bedoeling - de huidige faculteitsraad begin 2015 vervangt. Deze O&O-raad wordt gevuld met leden van de al bestaande ondernemingsraad (OR), een negenkoppige studentenraad (SR) en vier docenten/onderzoekers van buiten de OR.

Hervorming van de medezeggenschap is een langgekoesterde wens van het bestuur van het UMC Utrecht. Volgens de ziekenhuisbestuurders is er in de huidige situatie sprake van “dubbele medezeggenschap” omdat medewerkers zowel in de OR als de faculteitsraad zitting nemen. De nieuwe structuur past beter bij de nauwe verwevenheid van de drie kerntaken (onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg) van het UMC Utrecht, vindt het bestuur.
 

Facebook Twitter Whatsapp Mail