UB krijgt geen pasjescontrole zoals in Groningen

Body: 

Het universiteitsbestuur wil geen toegangscontrole in de UB. Ook niet nu een steekproef blijkt dat bijna een kwart van de UB-bezoekers niet aan de Universiteit Utrecht studeert.

Het universiteitsbestuur wil geen toegangscontrole in de UB. Ook niet nu een steekproef blijkt dat bijna een kwart van de UB-bezoekers niet aan de Universiteit Utrecht studeert.

Het begint een herhalingsoefening te worden: het college van bestuur dat in de universiteitsraad moet verdedigen waarom de UB-gebouwen vrij toegankelijk zijn. En studenten die mopperen dat studenten van onder meer de Hogeschool Utrecht studieplekken bezet houden in drukke tentamenperiodes.

Nieuwste aanleiding voor de discussie is een steekproef die vorig jaar is uitgevoerd bij de poortjes van de UB in de binnenstad en De Uithof. Daaruit blijkt dat bijna 25 procent van de UB-bezoekers niet aan de UU studeert. In tentamenperiodes neemt dat percentage toe. Vooral HU-studenten komen graag naar de UB.

Anton Pijpers, vicevoorzitter van het college van bestuur van de UU, ziet in de cijfers geen aanleiding om het toegangsbeleid aan te scherpen. "We zijn als college geen voorstander van pasjeswerk zoals in Groningen", zei hij maandag in een commissievergadering van de universiteitsraad. Hij refereerde daarbij naar het besluit van de Rijksuniversiteit Groningen om alleen studenten met een RUG-collegekaart nog toe te laten tot de UB.

Studentraadslid Florine Oosterloo reageerde teleurgesteld op Pijpers' woorden. "Vindt u niet dat u uw eigen studenten dupeert als 25 procent van de UB-bezoekers geen UU-student is? UU-studenten moeten soms een half uur door de bieb lopen om een vrije plek te vinden."

"Ik vind het echt een heel groot probleem, en met mij vele andere studenten", vervolgde Oosterloo. "Ik sta zelf regelmatig om kwart voor acht 's ochtends in de rij voor de UB om te zorgen dat ik een studieplek heb. Ik probeer het na negenen niet eens meer. Het is toch wel cru dat iemand die geen collegegeld betaalt aan de UU op mijn studiewerkplek zit. Ik snap wel dat ze boeken moeten kunnen lenen, maar waarom laten we bezoekers geen collegekaart op tafel leggen, zodat alleen UU-studenten werkplekken kunnen gebruiken?"

Pijpers ging niet in op die suggestie en hamerde op de "openbare nutsfunctie" van de UB. Hij zei "begrip" te hebben voor de gevoelens van de studenten, maar verwees ook naar recente maatregelen om studiewerkplekken beter te benutten en beter vindbaar te maken. Die zouden in de afgelopen tentamenperiodes tot een daling van het aantal klachten over studieplekken geleid hebben.

Pijpers beloofde de kwestie nogmaals ter sprake te brengen in een vergadering van het college van bestuur. "Ik zal het op de agenda houden."

Facebook Twitter Whatsapp Mail