Rectificatie artikelen geëist

UCR sleept hogeronderwijsplatform Scienceguide voor de rechter

foto DUB

In september schreef Scienceguide een artikel naar aanleiding van een onderzoeksrapport van de Auditdienst Rijk (ADR) in opdracht van het Ministerie van Onderwijs. Dit onderzoek was ingesteld om uit te vinden wie  feitelijk financieel verantwoordelijk is voor het University College Roosevelt (UCR). Stel nu dat UCR het hoofd niet boven water zou kunnen houden, wie is dan financieel de eindverantwoordelijke? Punt is dat de onderwijsaccreditatie verloopt via de Universiteit Utrecht en de voornaamste geldschieters zijn het ministerie en de provincie Zeeland.

Conclusie van het rapport is dat die verantwoordelijkheid niet goed geregeld is. Maar in het rapport staat ook dat UCR in de covidjaren te maken kreeg met een teruggang in studenten en moeite had om financieel boven water te blijven. Het ADR rept in het rapport enkele malen over de mogelijkheid van een faillissement. Scienceguide had dit punt eruit gehaald en gekopt dat UCR een faillissement boven het hoofd zou hangen. Bovendien stelt Scienceguide dat de Universiteit Utrecht volgens de Onderwijsinspectie de financiële eindverantwoordelijke is. De UU ontkent dit. 

Schade
Nadat het artikel van Scienceguide online stond, heeft UCR aangegeven dat het verhaal niet klopt. Het college had in de covidjaren te maken gehad met een teruggang in studentenaantallen, maar was nooit in gevaar en zit nu weer in de lift. UCR verwijt Scienceguide geen goed wederhoor te hebben gepleegd en noemt de suggestie schadelijk. Het zou studenten ervan kunnen weerhouden zich bij UCR aan te melden.

Er is de afgelopen maanden veelvuldig contact geweest tussen Scienceguide en UCR. “Omdat de ScienceGuide-redactie nooit het doel heeft instellingen schade te berokkenen, hebben we de bewuste publicatie uit de lucht gehaald”, zegt hoofdredacteur Frans van Heest. Maar Van Heest is niet overtuigd van het gelijk van UCR. In het artikel Tunnelvise Scienceguide of doffe Zeeuwse parel staat weliswaar een soort van rectificatie, maar tegelijk stelt de redactie daar grote vraagtekens bij. Er is een woo-verzoek ingediend voor nadere informatie waarop het ADR zou baseren dat het financieel niet goed gaat bij UCR. “Niet voor niets staat in dit rapport vijfmaal het woord faillissement”, aldus Van Heest.

Verkeerde spoor
Volgens UCR zit Scienceguide volledig op het verkeerde spoor en is de redactie eerder gemaakte afspraken over rectificatie niet nagekomen. De Zeeuwse instelling eist een echte rectificatie op Scienceguide. Ook wil het college dat verwijzingen op social media naar eerdere publicaties over dit onderwerp verwijderd worden net als later verschenen artikelen, zoals het hierboven genoemde artikel over de doffe Zeeuwse parel.  Ook moet Scienceguide Google en Bing vragen zoektermen te vervangen. 

Advertentie