Uit de auto om verkeershinder Uithof te minimaliseren

Body: 

Op vrijdag 24 maart legt de aannemer tramrails op het kruispunt Heidelberglaan-Universiteitsweg. Daarom worden de auto’s over één baan geleid. Maandag is er weer iets meer ruimte voor de auto.

De werkzaamheden voor de sneltram in De Uithof zijn al maanden in volle gang. Sinds deze week wordt ook gewerkt aan het drukste kruispunt van het Sciencepark: Heidelberglaan-Universiteitsweg/Bolognalaan.  Tot september 2017 zal aan dit kruispunt worden gewerkt.

Automobilisten hebben minder ruimte gekregen en de bussen moeten met een lichte s-bocht het verkeerspunt kruisen. Dit weekend worden de rails over het verkeerspunt gelegd en zal de weg voor de automobilisten nog smaller worden. De hoop is dat maandag het werk zo ver af is, dat de extra versmalling dan weer voorbij is.

Voordat het kruispunt op de schop ging, werd de hele Uithofgemeenschap gewaarschuwd om rekening te houden met de werkzaamheden omdat deze voor een nog grotere vertraging op de weg kunnen zorgen. Het samenwerkingsverband Goed op Weg van de provincie Utrecht, de gemeentes Amersfoort en Utrecht en werkgevers in de regio, is met verschillende initiatieven gekomen om werknemers uit de auto te krijgen om zo de verkeersdrukte tegen te gaan. Eén van die pogingen is de Utrecht Science Park Challenge.

Hiervoor worden alle 22.000 werknemers van De Uithof gevraagd het komend halfjaar met alternatief vervoer te komen. Wie aan deze actie meedoet, spaart voor het sportproject van het Wilhelmina Kinderziekenhuis en het Prinses Maximá Centrum. Het gaat om de programma’s ‘WKZ Sportief’ en ‘Maximaal Bewegen’. Een dag kiezen voor alternatief vervoer levert de kinderen maximaal vijf euro op. De officiële aftrap op het speeldak van het WKZ was op donderdag 16 maart.

Even eerder kregen automobilisten ook van Goed op Weg een folder in handen gedrukt die hen vroeg met de fiets of het openbaar vervoer te komen. De actie Utrecht in Beweging wil de werknemer die de auto laat staan belonen. Deze kan maximaal 175 euro verdienen.

Volgens Goed op Weg is de challenge of het geld dat met alternatief vervoer is te verdienen een prikkel om de automobilist uit zijn wagen te krijgen. Bovendien wordt op deze wijze een negatieve ervaring – file en verkeershinder – omgebogen in iets positiefs. De hoop is dat de automobilist die bijvoorbeeld is gaan fietsen, blijft fietsen. “Vaak hebben mensen een zetje nodig, vandaar de prikkel. Als de ervaring goed bevalt, is een beloning in een later stadium niet meer nodig.”

Dat mensen die altijd de fiets of het ov pakken nooit beloond worden, is volgens Goed op Weg een realiteit. Ruut van Rossen van de Universiteit Utrecht zegt dat de UU wel overweegt of trouwe fietsers, waarvan hij er één is, in de toekomst niet ook eens iets kunnen krijgen.  

Volgende week begint ook de zogeheten Carpool Pilot (intranet UU). Deze duurt van 27 tot en met 31 maart. Dit initiatief is afkomstig van de directie ITS van de UU. Werknemers van de UU konden via een speciale website aangeven of ze een rit aanbieden of juist met een collega willen meerijden naar De Uithof. Volgende week gaan de eerste koppels op pad. Afhankelijk van de ervaringen, komt er een vervolg.

Facebook Twitter Whatsapp Mail