Uitnodiging deelname Nationale Studenten Enquête kwam in de spam-box

Illustratie Pixabay

De Nationale Studenten Enquête (NSE) wordt eens per academisch jaar gehouden. De ruim 700.000 studenten van het hoger onderwijs, beoordelen door het invullen van een vragenlijst hun opleiding. Voor universiteiten en hogescholen is de uitslag belangrijk. De antwoorden komen in de Keuzegids terecht aan de hand waarvan vwo’ers hun studiekeuze kunnen maken. Als er te weinig studenten van een bepaalde opleiding van een bepaalde universiteit meedoen, krijgt die waardering geen plaats in de Keuzegids. De Universiteit Utrecht gebruikt de uitslag ook om haar opleidingen te verbeteren.

Eind vorig jaar was er binnen de universiteit  discussie of de UU nog wel wilde meedoen aan de NSE. De universiteit was al langere tijd ontevreden over de vragenlijst van de NSE. Ze vonden de vragen te algemeen en de antwoorden beperkt bruikbaar. Ook zou de UU door de nieuwe privacywetgeving minder inzicht in de resultaten per opleiding krijgen, omdat de studenten voor het eerst ook anoniem de vragenlijst in konden vullen. Na een goed gesprek tussen de universiteit en Studiekeuze 123 zijn er nieuwe afspraken gemaakt waarna de UU heeft toegezegd in elk geval dit jaar nog mee te doen.

Nu blijkt dat de eerste oproep om mee te doen aan de enquête bij veel studenten van de Universiteit Utrecht in de spam-box terecht is gekomen of in de in-box als spam werd aangemerkt. Ook kregen sommige studenten helemaal geen mail over de NSE.

Het probleem is bekend bij de universiteit en bij de Nationale Studenten Enquête. Kim Zunderdorp van de directie Studenten, Onderwijs & Onderzoek weet niet precies waar het probleem zit, maar hoopt dat de nieuwe mailing voor het invullen van de enquête goed gaat. “De mailing wordt verzorgd door een extern bureau. Dat bureau, Ipsos, geeft door vanaf welke IP-adressen de mail wordt verzonden. Onze directie ITS zorgt er vervolgens voor dat deze computers worden toegevoegd aan een goedgekeurde lijst, de zogeheten whitelist. Daardoor moet de mail bij alle studenten in de in-box terechtkomen. Bij veel deelnemende instellingen, waaronder dus de UU, blijken er toch problemen te zijn opgetreden waardoor de e-mail gezien wordt als spam. We onderzoeken nu wat er precies is misgegaan bij de eerste mailing.” 

De universiteit zal deze week docenten en studenten via berichten op de site op de hoogte brengen van de problemen. Zunderdorp: “We hopen natuurlijk dat alle studenten woensdag de mail krijgen. Zo niet dan raden we aan om in de spam-box te kijken. Zit de uitnodiging ook daar niet in, dan kunnen studenten naar de site van studiekeuze 123 gaan en via een link een nieuwe e-mail aanvragen waarmee de enquête alsnog ingevuld kan worden. Na deze tweede mail krijgen alle studenten in totaal nog twee keer een herinnering om de NSE in te vullen.” 

Ondanks de problemen met het verzenden van de uitnodiging, hadden dinsdagmiddag 15 uur landelijk 105.093 studenten de enquête al ingevuld. “We zijn blij met de respons tot nog toe”, zegt Pauline Thoolen van Studiekeuze 123. “Dat is 13,8 procent van het totaal aantal genodigden.”

Studenten kunnen door het invullen van de digitale vragenlijst meedingen naar een prijs. De hoofdprijs is een reischeque ter waarde van 2000 euro. Daarnaast zijn er nog vijfhonderd waardebonnen van Ticketmaster te winnen van 20 euro. Ook de Universiteit Utrecht looft prijzen uit. Onder de deelnemers wordt vijftig keer een UU-hoodie verloot en vijftig keer een tegoedbon voor vijf gratis koffie of thee bij Gutenberg, Goliath, Lodewijk of Jazzmans. 

Afhankelijk van de ervaringen van deze enquête, bepaalt de universiteit of ze ook de komende jaren mee blijft doen aan de NSE.

 

Advertentie