Uitreiking eredoctoraten verzet naar Opening Academisch Jaar

Joan C. Williams bij de uitreiking van haar eredoctoraat in 2018. Foto: DUB

Op 6 september worden drie onderzoekers gelauwerd: Carlota Perez, Hugo Tempelman en Alcinda Honwana. Allen worden geprezen om hun bijdrage aan het maatschappelijk debat rond thema’s als klimaatverandering, ongelijkheid en pandemieën. Bij de feestelijke plechtigheid in de Domkerk krijgen onderzoekers een rood-witte cappa en de titel doctor honoris causa.

De Universiteit Utrecht hoopt dat een fysieke bijeenkomst in september in ieder geval voor een deel mogelijk is en dat de onderzoekers die een eredoctoraat krijgen er bij aanwezig kunnen zijn. “Maar dat wil natuurlijk niet gelijk zeggen dat we weer in een volle Domkerk zitten. Alle opties zijn afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het virus en de overheidsmaatregelen”, zegt woordvoerder Maarten Post.

Tijdens het 77ste lustrum van de Universiteit Utrecht in mei, zullen wel andere coronaproof activiteiten plaatsvinden. De scriptie- en docentprijzen worden wel zoals gebruikelijk tijdens de diesviering uitgereikt en ook de Alumnus van het Jaar mag een toespraak houden.

Eredoctoraten
De Venezolaans-Britse Carlota Perez, op dit moment verbonden aan het University College London, krijgt een eredoctoraat voor haar onderzoek naar duurzame, technologische ontwikkeling in historische context. Dit noemt ze ook wel smart green growth. Perez maakt zich hard voor wereldwijde kansgelijkheid, duurzaamheid en democratie. Ze schreef onder meer het boek Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of Bubbles and Golden Ages en is door Forbes opgenomen in de top 5 van meest invloedrijke (vrouwelijke) economen.

Arts Hugo Tempelman krijgt de titel doctor honoris causa voor zijn werk met infectieziekten in Zuid Afrika. Daar heeft hij 26 jaar geleden een kleine polikliniek gebouwd voor behandeling en preventie van hiv. De kliniek, Ndlovu, is ondertussen uitgegroeid tot een non-profit organisatie met gevestigde naam. Ook heeft de kliniek plaatselijk een belangrijke rol in het tegengaan van de coronapandemie. Tempelman was van 2007 tot 2012 gastdocent aan de UU. In 2015 richtte de UU en Ndlovu samen het Ndlovu Research Consortium op, wat het mogelijk maakte voor studenten om onderzoek te doen in – en naar – de kliniek. Tempelman is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en ontving in 2009 de prestigieuze Martin Buber plaquette.

Antropoloog Alcinda Honwana krijgt een eredoctoraat voor haar onderzoek naar de ontwikkeling van Afrikaanse jeugd. Ze introduceerde de term waithood: de overgang van kind naar zelfstandige volwassene, die soms als een periode van stagnatie en hulpeloosheid wordt ervaren. Ze verwierf met haar bevindingen internationaal aanzien. Honwana draagt bij aan lopend onderzoek van de UU binnen de thema’s Dynamics of Youth en Migration and Social Change en is in 2007 al eens door de UU benoemd op de Prins Claus Chair. Ook was ze gastdocent aan verschillende vooraanstaande universiteiten en is ze adviseur bij de Verenigde Naties in New York.

Advertentie