Unieke master om via kunst anders te leren kijken naar de gezondheidszorg

Zorgprofessionals leren anders communiceren met hun patiënten. Foto Shutterstock

Jaren zijn de vicedecanen Ted Sanders -van de faculteit Geesteswetenschappen en Berent Prakken -van de faculteit Geneeskunde bezig geweest een master op te zetten waarbij studies uit de Geesteswetenschappen de praktijk van de Geneeskunde kunnen helpen verbeteren. Zo was er al een minor met dezelfde naam en nu gaat op 5 september officieel de master Medical Humanities van start.

De gezondheidszorg is steeds complexer geworden en deze master is bedoeld om studenten te laten meedenken aan innovatieve oplossingen voor uitdagingen in de zorg. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over het verbeteren van communicatieve en creatieve vaardigheden, zodat professionals in de zorg zich betere leren verplaatsen in bijvoorbeeld patiënten. Ook algemeen ethische en specifiek biomedische kwesties komen in de opleiding aan bod, evenals de inrichting van de publieke gezondheidszorg.

Haiku-gedichten
“Via kunst kun je zorgprofessionals anders leren denken en ervaren”, vertelt Kiene Brillenburg Wurth, hoogleraar Literatuur & Media en opleidingsdirecteur van de nieuwe master. “Als je tien mensen haiku-gedichten laat lezen, krijg je minstens vijf verschillende interpretaties daarvan. Samen poëzie lezen, leert studenten dat we allemaal iets anders kunnen halen uit eenzelfde casus of situatie. Er zijn verschillende perspectieven mogelijk. Hoe voelt het om een bepaald perspectief in te nemen? Hoe kun je iemand bereiken of overtuigen die vanuit dat perspectief denkt en handelt? Hoe kun je jouw eigen perspectief leren loslaten, zodat je je kunt inleven in bijvoorbeeld patiënten?”

Therapeutische werking
Dit is slechts één voorbeeld waarbij de relatie kunst en zorg elkaar kunnen helpen. Ze noemt er meer. Zo bestaat er onderzoek naar de therapeutische werking van kunst in de medische praktijk. Arts Daphne Voormolen  heeft voor de master een project ontwikkeld waarbij patiënten moeilijke ervaringen verwerken met behulp van kunst. Zij heeft samen met literatuurwetenschapper Flore Janssen een  cursus over het belang van verbeelding in de gezondheidszorg waarbij studenten leren hoe zij zelf dergelijke projecten kunnen opzetten.

De master pakt ook actuele thema’s op. Zo zullen er analyses gemaakt worden van de manier waarop in de (social) media gesproken wordt over zorg en wetenschap. Waar komt het wantrouwen tegen vaccineren bij sommige mensen vandaag? En hoe zou je deze mensen het best kunnen benaderen?

Bij de selectie van de studenten is gekeken naar hun achtergrond in de geesteswetenschappen en de medische wetenschappen. De studenten vanuit geesteswetenschappen krijgen een extra cursus anatomie en gezondheidszorg, om meer bekend te raken met het medische gebied. Na de eenjarige master kunnen studenten terecht in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld als communicatie- of beleidsmedewerker, als adviseur bij overheidsinstellingen of als zorgprofessional met een interdisciplinaire achtergrond. Studenten Geneeskunde kunnen de master ook volgen voordat ze hun coschappen doen en de inhoud toepassen in hun latere praktijk.

Advertentie