Universiteit heft congresbureau en linnenkamer op

Het organiseren van voorlichtingsdagen is nu nog een opdracht voor het congresbureau

De UU gaat externe bedrijven inhuren voor de organisatie van congressen en het verzorgen van kleding en textiel. Het universitaire congresbureau en de zogenoemde linnenkamer verdwijnen. De functies van zes medewerkers worden opgeheven.  

Het congresbureau is nu nog verantwoordelijk voor de organisatie van congressen en evenementen van de UU. Voor een deel gebeurt dat in opdracht van de universitaire communicatie- en marketingafdeling, zo worden de voorlichtingsdagen voor aankomende studenten door het congresbureau verzorgd. Daarnaast krijgt het bureau opdrachten van instellingen die aan de universiteit gelieerd zijn en van externe partijen.

De U-raad kreeg onlangs in een commissievergadering uitleg over het besluit om het congresbureau te sluiten en de functies van vier medewerkers (3.6 fte) op te heffen. Inmiddels is duidelijk dat in ieder geval twee medewerkers herplaatst kunnen worden binnen het Facilitair Service Centrum.

Volgens de universiteit  zijn de inkomsten van het congresbureau al lange tijd onvoldoende om de activiteiten kostendekkend te maken. Door de crisis is er bovendien sprake  van een afnemend aantal opdrachten, die ook nog eens steeds kleiner van omvang zijn.

Daarnaast was het voor het congresbureau in toenemende mate lastig om locaties binnen de universiteit te vinden voor evenementen. Dat is een gevolg van de wens van de UU om efficiënter te roosteren en minder ruimte te gebruiken; colleges en onderwijsgerelateerde activiteiten krijgen daarom sinds vorig jaar altijd voorrang boven andere bijeenkomsten.

Maar het besluit om het congresbureau op te heffen, is ook ingegeven door de wens van het universiteitsbestuur om "werkzaamheden die beter buiten de universiteit kunnen plaatsvinden daar ook neer te leggen", zo bleek tijdens de commissievergadering. Eerder werd besloten om de catering uit te besteden. Ook de medewerkers gingen over naar de externe cateraar.

De universiteit denkt de kwaliteit van congressen en evenementen te kunnen behouden wanneer de UU gaat optreden als opdrachtgever van externe bedrijven. “De markt biedt zowel kwantitatief als kwalitatief voldoende mogelijkheden”, aldus collegelid Hans Amman.

Naast het congresbureau wil het universiteitsbestuur ook de zogenoemde linnenkamer, een ander onderdeel van het Facilitair Service Centrum, opheffen. De medewerkers van de linnenkamer werken voornamelijk in opdracht van de faculteit Diergeneeskunde, maar het aantal taken van de twee medewerkers (samen 0.9 fte) is de afgelopen jaren sterk afgenomen (pdf). Commerciële wasserijen halen het textiel tegenwoordig rechtstreeks op bij de universitaire onderdelen en door het gebruik van weggooitextiel is het vermaken en herstellen bijna niet meer nodig.

Universiteitsraadslid Heleen Verhage hamerde in de vergadering op het belang van de medezeggenschap bij het opheffen van de organisatieonderdelen. Over het uitbesteden van de catering mocht de U-raad nog meepraten omdat het een nasleep betrof van de reorganisatie die in 2010 leidde tot de vorming van het Facilitair Service Centrum. Nu is dat niet het geval.

De Dienstraad van het Facilitair Service Centrum is geïnformeerd over de wijzigingen, maar heeft geen adviesrecht op de besluitvorming gekregen. Het universiteitsbestuur stelt zich op het standpunt dat het opheffen van beide onderdelen geen reorganisaties betreffen, maar kleine aanpassingen van de universitaire organisatie.

De Dienstraad heeft bezwaar gemaakt tegen deze gang van zaken, maar in het Lokaal Overleg  - de besprekingen tussen universiteit en vakbonden - is overeengekomen dat het opheffen van het Congresbureau en de Linnenkamer geen formele reorganisatie is. Daarvoor zouden de consequenties voor de universitaire organisatie en het aantal medewerkers dat getroffen wordt door de veranderingen niet groot genoeg zijn.

Wel hebben de bonden met de universiteit afgesproken dat de betrokken medewerkers een extra periode van vijf maanden krijgen om ander werk te zoeken. Ook heeft de universiteit toegezegd de strengere inspanningsverplichtingen voor universiteiten in de nieuwe cao om ontslagen medewerkers naar nieuw werk te begeleiden zeer serieus te nemen.

Volgende week maandag praat de Dienstraad over de afspraken die door het Lokaal Overleg gemaakt zijn.

Advertentie