Universiteit koopt twee gebouwen in binnenstad; nieuw onderwijscentrum lijkt in de maak

Het pand aan het Nicolaaskerkhof. Foto DUB

Het is nog niet duidelijk waar de UU de nieuw aangekochte gebouwen voor gaat gebruiken. Meest voor de hand liggend is dat er op de nieuwe locatie onderwijszalen en kantoorruimten voor de faculteiten Geesteswetenschappen en Recht, Economie, Bestuur & Organisatie (Rebo) komen. Maar het gaat nog even duren voordat er werkelijk studenten en docenten zullen rondlopen.

Het monumentale Nicolaaskerkhof 12 komt pas over twee jaar in bezit van de UU. Vrouwjuttenhof 20, dat verbonden is aan het pand aan het Nicolaaskerkhof, over maximaal vijf jaar. Bovendien is het nog maar de vraag in hoeverre dat laatste gebouw geschikt is te maken voor universitaire onderwijszalen. Mogelijk zal het deels gesloopt moeten worden.

Interim-directeur Vastgoed & Campus Eddie Verzendaal prijst zich gelukkig met de aankoop. “Het is op dit moment uiterst lastig een locatie van deze omvang te vinden in de Utrechtse binnenstad. Dit was een buitenkans.”vjhred.jpgVrouwjuttenhof 20

Onderdak in de binnenstad
Op dit moment is ook niet te zeggen welk onderwijs er straks zal plaatsvinden in het nieuwe UU-complex tussen het Centraal Museum en de Twijnstraat. De faculteiten Geesteswetenschappen, Rebo en de UB Binnenstad werken nog aan een gezamenlijk huisvestingsplan voor de binnenstad.

Het uitgangspunt van de universiteit is om de studenten en medewerkers van de binnenstadsfaculteiten in het Utrechtse centrum onderdak te blijven bieden. Een deel van de huidige gebouwen zijn echter verouderd en verkeren in slechte staat.

Daar komt nog bij dat de universiteit ook wil proberen om de opleidingen Philosophy, Politics & Economics (PPE) en Economie een plek in de binnenstad te geven. De twee studies zijn nu gehuisvest op de international campus, samen met University College Utrecht. Dat terrein gaat de UU verkopen, zo werd twee jaar geleden besloten.

Het UU-bestuur kondigde tegelijk met die boodschap aan flink te willen investeren in betere gebouwen in de binnenstad. De bedoeling daarbij is dat faciliteiten waar mogelijk gedeeld worden door faculteiten.

Meer onderwijscentra in de stad
Opmerkelijk is dat de nieuwe locatie vrij ver ligt van de gebieden die door de universiteit waren aangewezen als ‘clusters’ voor de twee faculteiten. Die liggen rond de Drift en het Janskerkhof en rond Trans en het Academiegebouw.

De vraag is onder meer wat de nieuwe aankoop betekent voor de plannen voor de verkoop van het onderkomen van Bestuurs- & Organisatiewetenschap aan de Bijlhouwerstraat. De locatie daarvan werd eerder als ‘te perifeer’ beschouwd. De opleiding wil bovendien graag een moderner en groter onderkomen. Met de aanschaf van het Nicolaaskerkhof veranderen die plannen wellicht. Er kan nu immers een nieuw cluster ontstaan aan de zuidzijde van de binnenstad in de buurt van het Ledig Erf.

Ondertussen zet de UU ook stappen met een andere nieuwe verzameling onderwijsruimten in het stadscentrum. Die moet tussen Achter de Dom en Achter St. Pieter verrijzen. Begin volgend jaar wordt gestart met het opstellen van een programma van eisen waarin wordt omschreven waaraan dat complex moet gaan voldoen.

Een van de onderdelen van de plannen is de sloop van het pand Achter st. Pieter 25. Dat gebouw stond in de Utrechtse studentenwereld tot voor kort bekend als Pnyx, het thuishonk van tientallen studentenorganisaties. Die moesten in 2020 verhuizen naar De Uithof.

ZIe hier het pand met poort aan het Nicolaaskerkhof en daaraan verbonden het pand aan het Vrouwjuttenhof. Foto: Vastgoed & Campus / UUNicolaaskerkhof-Vrouwjuttenhof (002)red.jpgFoto: Vastgoed & Campus

Advertentie