Universiteit maakt start met rookvrije buitenterreinen

Het 'nicotinarium'op het Leuvenplein. Het krijgt in elk geval een andere locatie op het plein, foto DUB

Aan het begin van dit collegejaar kondigde de universiteit aan om in 2019 de universiteit rookvrij te maken. Nu is daar meer duidelijkheid over gekomen. Er komen twee proefplekken waar rokers niet meer in de buitenlucht een sigaret mogen opsteken. Ze mogen daar alleen roken op een rookfaciliteit op het buitenterrein. Als eerste wordt het Leuvenplein in De Uithof rookvrij. De tweede proefplek komt in de buurt van de Universiteitsbibliotheek in de binnenstad. 

In een commissievergadering van de Universiteitsraad op maandag 4 februari zei Annetje Ottow  dat de universiteit het roken niet zal verbieden. Er zal alleen nog op bepaalde plekken gerookt mogen worden. Dit om niet-rokers beter te beschermen tegen rookoverlast en meeroken. Voor rokers die van hun verslaving af willen, zal de universiteit hulp bieden bij het stoppen met roken.

Pilot op het Leuvenplein
Als eerste rookvrije plek is het Leuvenplein aangewezen. Dit plein ligt tussen het Bestuursgebouw, het Ruppertgebouw en studentenflat Casa Confetti in De Uithof. Dit plein gaat de komende maanden eindelijk op de schop. De riolering wordt vernieuwd, het krijgt een nieuwe inrichting en wordt niet alleen autovrij maar dus ook rookvrij.

Ergens op het plein komt een rookgelegenheid. “Hoe die eruit komt te zien en waar die precies komt te staan, weten we nog niet”, zegt Tanja Krieger van de projectgroep. “We gaan op verschillende manieren studenten en medewerkers benaderen om te vragen hoe zo’n rookgelegenheid eruit moet komen te zien. Moet er bijvoorbeeld een deur in? Moeten er bankjes in komen?” De projectgroep heeft er nog even de tijd voor. De werkzaamheden van het Leuvenplein nemen zes maanden in beslag.

Hoe het proefproject er bij de Universiteitsbibliotheek in de binnenstad uit gaat zien, is op dit moment nog niet bekend.

De universiteit sluit met haar beleid aan bij het maatschappelijke initiatief rookvrije generatie en het preventieakkoord van de rijksoverheid dat streeft naar een rookvrije generatie in 2040. Dit wil de overheid bereiken door vanaf 2020 het roken steeds verder te ontmoedigen. "Ook is inmiddels bij wet vastgelegd dat terreinen van basisscholen, middelbare scholen en mbo-instellingen per 1 augustus 2020 rookvrij moeten zijn”, zegt Krieger. “Bij deze onderwijsinstellingen is zo'n beleid wel makkelijker te realiseren omdat het vaak scholen zijn met een omheind schoolplein." Het is nog niet duidelijk of en hoe de wetgeving voor hogescholen en universiteiten gaat gelden. “Voor het hoger onderwijs zijn de grenzen van het eigen terrein minder duidelijk. Op onze campus in De Uithof hebben we niet alleen met medewerkers en studenten te maken. We hebben ook huurders van universitaire panden, andere bedrijven en studentenhuizen. Dat maakt het al een stuk lastiger om bijvoorbeeld een geheel rookvrije campus te maken.”

In Rotterdam mag helemaal niet meer worden gerookt
De UU laat zich door verschillende partijen adviseren over het nieuwe rookbeleid. Zo wordt gesproken met het UMC Utrecht dat haar terrein helemaal rookvrij heeft gemaakt. Dat heeft wel tot gevolg gehad dat rokers nu bij de bushalte op openbaar terrein gaan roken. Daar kan de universiteit ook mee te maken krijgen, want de grenzen tussen universitaire- en gemeentegrond zijn lang niet voor alle medewerkers, studenten en bewoners duidelijk.

De universiteit heeft al contact gehad met de hogeschool Rotterdam die helemaal rookvrij is en waar helemaal geen rookfaciliteit op het eigen terrein wordt aangeboden. De hogeschool heeft sinds september 2015 ook toezichthouders in dienst. Aanvankelijk om rokers erop te wijzen dat ze alleen mogen roken op de daarvoor bestemde plekken, sinds de start van collegejaar 2018 -2019 om het niet-roken te handhaven. Volgens Krieger is het nog niet duidelijk hoe de universiteit wil gaan handhaven.

Binnenkort zullen onder meer via nieuwsbrieven, bijeenkomsten en social media medewerkers en studenten van de UU worden opgeroepen om mee te denken en te praten over de invulling van het rookbeleid.

Tags: gezondheid | roken

Advertentie