De leden van de Universiteitsraad 2013-2014.

'Universiteit passeert medezeggenschap volledig bij masterherziening'

Body: 

Het universiteitsbestuur betrekt studenten veel te weinig bij de plannen voor nieuwe masteropleidingen, klagen leden van medezeggenschapsorganen. Studentenunie Vidius noemt de gang van zaken “schandalig”.

Het universiteitsbestuur betrekt studenten veel te weinig bij de plannen voor nieuwe masteropleidingen, klagen leden van medezeggenschapsorganen. Studentenunie Vidius noemt de gang van zaken “schandalig”.

In een persbericht stelt Vidius dat de Utrechtse medezeggenschappers in een zeer laat stadium zijn geïnformeerd over universitaire plannen om het aanbod van masteropleidingen aan te passen. De UU wil haar masters de komende jaren aantrekkelijker maken voor studenten en beter laten aansluiten op de arbeidsmarkt.

De studentenunie noemt het “onacceptabel” dat studenten niet worden betrokken bij de voorbereidingen van de plannen, maar wel geacht worden in te stemmen als de uiteindelijke aanpassingen in formele vergaderingen op tafel komen. “De Universiteitsraad wordt alleen gevraagd bij het kruisje te tekenen.”

Universiteitsraadslid Joël Wieme vindt het vreemd dat het College van Bestuur de medezeggenschap op afstand houdt. “Als de raad actief kan meedenken, komt er veel meer draagvlak voor de veranderingen.”

Volgens Wieme staat de noodzaak van een herziening van het masteraanbod niet ter discussie, maar is er bij studenten en medewerkers grote bezorgdheid over de gevolgen daarvan. Zo is er sprake van een minimumvereiste van 20 studenten per opleiding. Ook moeten masteropleidingen in het vervolg door meerdere leerstoelen worden gedragen. “Mensen vragen zich af of hun opleiding wellicht gaat verdwijnen. Of ze zijn bang voor personele consequenties.“

Wieme vreest dat de houding van het Utrechtse bestuur symptomatisch is voor de manier waarop met de universitaire medezeggenschap wordt omgesprongen. “Die komt pas in beeld op de momenten waarvan de wet voorschrijft dat dat per se moet. En dan wordt misschien de kleinste aanbeveling overgenomen. Waarom maak je geen gebruik van die betrokken studenten en medewerkers vanaf het begin van zo’n traject? Wij zijn overigens nog steeds bereid het gesprek aan te gaan.” 

Studentenunie Vidius spreekt van “een trend die voorkomen moet worden”. Het persbericht meldt dat ook in Amsterdam de medezeggenschap eerder dit jaar “op flagrante wijze” werd “gepasseerd”. Een verhuld dreigement? Toen puntje bij paaltje kwam schoot de Amsterdamse medezeggenschap de universitaire plannen voor een fusie van de bètafaculteiten van de UvA en de VU immers af.

In een reactie zegt Leon van de Zande, directeur Onderwijs & Onderzoek, dat het universiteitsbestuur zich niet herkent in de kritiek. “Het College van Bestuur probeert de juiste mensen op de juiste momenten te informeren. Daar hoort de medezeggenschap ook bij. Het college heeft niet de indruk dat de medezeggenschap te laat op de hoogte is gebracht."

Volgens Van de Zande is het gebruikelijk dat er overeenstemming is met de vice-decanen en decanen van de faculteiten voordat een voorstel verder binnen de organisatie wordt besproken. "Die overeenstemming was er in november. Daarna is er op 2 december in een commissievergadering van de Uraad een eerste presentatie gegeven. Nu staat het plan met de uitgangspunten en de projectopzet op de agenda voor de eerstvolgende vergadering van die commissie eind februari. Volgens het college is er dus nog voldoende tijd om mee te praten, zowel voor de Universiteitsraad als voor de verschillende faculteitsraden die de plannen zullen bespreken.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail