Universiteit Utrecht één van de meest sfeervolle brede universiteiten

Foto DUB

Na een ingrijpende reparatie is de NSE vandaag toch gepresenteerd. Universitaire studenten zijn nog steeds tevreden. De stage en de voorbereiding op de loopbaan scoren iets beter dan vorig jaar.

De Nationale Studenten Enquête (NSE) verschijnt vier maanden later dan gebruikelijk en de studentenoordelen van bekostigde hogescholen zijn er niet in meegenomen. Die weigerden eind maart hun verdere medewerking aan de NSE van 2019 nadat de data onbetrouwbaar waren gebleken. Anders dan de universiteiten en de particuliere hogescholen verwachtten zij geen heil van een hersteloperatie, hoewel het Centraal Bureau voor de Statistiek voldoende mogelijkheden zag.

Jammer
Volgens opdrachtgever Studiekeuze123 is de NSE 2019 nu weer even betrouwbaar als voorgaande edities. Onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek bevestigt dit. Woordvoerder Pauline Thoolen van Studiekeuze123 vindt het jammer dat de hogescholen uiteindelijk niet hebben meegewerkt aan de hersteloperatie, maar heeft daar ook begrip voor. “We hebben een flink beroep moeten doen op de instellingen om alsnog extra gegevens aan te leveren. Dat heeft hun veel tijd en moeite gekost.”

Uit de NSE-cijfers blijkt dat de algemene tevredenheid van ruim 92.000 geënquêteerde universitaire studenten onverminderd hoog is: op een schaal van 5 geven ze hun opleiding net als in 2018 gemiddeld een 4,1. Ze vinden dat ze wat beter worden voorbereid op de arbeidsmarkt (van 3,2 naar 3,3) en geven een 3,4 voor hun stagebegeleiding. Ook de circa 2.000 bevraagde studenten van particuliere opleiders zijn heel tevreden.

Utrecht
Meer dan 9.500 van de bijna 32.000 UU-studenten hebben de enquête ingevuld. Zij geven de sfeer een 4.2 op een schaal van 5, de hoogste score van de universiteit. De onderwijsinstelling scoort het laagst op de beschikbaarheid van werkplekken en bibliotheken/mediatheken. Beide krijgen gemiddeld een 3.4

Volgens studenten met een functiebeperking, aandoening of ziekte is de digitale toegankelijkheid van de UU het beste en scoort daarmee een 4. De informatie en voorlichting zou daarentegen beter kunnen: die scoort een schamele 2.9. 

Bron: Studiekeuze 123, Nationale Studenten Enquête, 23 oktober 2019.

Verplichte deelname
Medio oktober heeft minister Van Engelshoven een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd dat bekostigde hogescholen en universiteiten verplicht mee te werken aan de NSE. Omdat ook de gesprekken over een aanpassing van de vragenlijst voor 2020 vastliepen, is zij bang dat het draagvlak voor de NSE afbrokkelt en het voortbestaan van de landelijke enquête onder druk komt te staan.

De nieuwe Keuzegids voor wetenschappelijke bacheloropleidingen waarin alle cijfers van de NSE zijn verwerkt, wordt in november verwacht.

Advertentie