Kritiek op de methodiek

Universiteit Utrecht scoort opnieuw matig in SustainaBul voor duurzaamheid

Green Office stimuleert duurzaamheid op de UU, foto DUB

Sinds 2012 reiken de idealistische ‘Studenten voor Morgen’ de zogeheten SustainaBul uit. Ze maken een ranglijst van hogescholen en onderwijsinstellingen, waarin ze letten op duurzaamheid in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Ook bijzondere initiatieven in het onderwijs (best practices) wegen mee. De deelname voor (grote) instellingen in het hoger onderwijs is niet vrijwillig.  

De studenten kijken daarbij niet naar de banden tussen instellingen en de fossiele energiesector; de focus van klimaatactivisten bij recente bezettingen. Misschien gaat dat volgend jaar veranderen, zegt Floris de Boer van ‘Studenten voor Morgen’.

Wel hebben de studenten sinds dit jaar twee nieuwe vragen opgenomen. Zo wordt gekeken naar het beleid op het gebied van biodiversiteit en of de universiteiten en hogescholen voor duurzame verzekeraars en banken hebben gekozen. Dat criterium is toegevoegd in overleg met actiegroep Scientists for Future.

Voor de ranglijst kijken de studenten eerst wat ze zelf aan informatie over duurzaamheid kunnen vinden, waarna ze de onderwijsinstellingen om een reactie vragen. Na de antwoorden van de hogescholen en universiteiten bepalen ze de definitieve volgorde.

Matige score UU
Al een paar jaar scoort de Universiteit Utrecht slecht op de ranglijst. Ook vorig jaar stond de UU op plek 22. Voor een universiteit die zich voorstaat op duurzaamheid, zowel in het onderzoek, onderwijs als in de bedrijfsvoering is dat een opvallend lage score. In de ranking wordt met name het onderzoek niet al te hoog ingeschaald en heeft de UU helemaal geen best practices.

In een reactie zegt de UU dat ze een paar jaar geleden in gesprek is gegaan met de organisatie. De UU is het namelijk niet eens met de manier waarop de ranglijst tot stand komt. Het Sustainability Office:  “SustainaBul baseert haar ranking op de berichtgeving over duurzaamheid op uu.nl .Wij  zetten onze vraagtekens bij deze onderzoeksmethode, omdat het niet gaat over onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid, maar over de wijze waarop we erover communiceren.”

De organisatie van SustainaBul zegt dat de instellingen na een eerste inventarisatie van de studenten de kans krijgen om feedback te geven en voor aanvullende informatie te zorgen. Omdat de UU de methode niet steunt, is de laatste jaren gekozen daar niet meer aan mee te werken.

Dat neemt niet weg dat Het Sustainability Office zich realiseert dat de communicatie over duurzaamheid op de UU de afgelopen jaren niet voldoende aandacht en prioriteit gehad heeft.  Dat moet verbeteren. Sinds 2018 staat al wel de UU-duurzaamheidsmonitor online, die in juli wordt geupdatet met de resultaten van 2022. De monitor laat zien op welke terreinen de UU vooruitgang boekt op het gebied van duurzaamheid.

Speciale prijs best practices
Het is de derde keer dat hogeschool Van Hall Larenstein bovenaan eindigt. De hbo-instelling met vestigingen in Leeuwarden en Velp won eerder in 2020 en 2022. De ‘groene’ Wageningen Universiteit won in 2021 nog het goud en heeft de prijs in totaal zes keer binnengesleept. Toch daalt de universiteit dit jaar naar de zesde plek.

De prijs van een vakjury voor best practices is gewonnen door de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) met het project co2assistent, waarin geneeskundestudenten voorstellen kunnen aandragen om hun opleiding te verduurzamen. Ze kijken bijvoorbeeld naar hoe je medicijnen en verpakkingsmaterialen kunt hergebruiken.

Groene Peper
De studenten reikten de prijs vorige week vrijdag uit tijdens Groene Peper, een festival dat aan onderwijs en duurzaamheid is gewijd.

Advertentie