Universiteit weigerde al studenten

Body: 

De opleiding Economie heeft in augustus enkele studenten de toegang tot de studie ontzegd. De studenten namen niet deel aan de verplichte matchingsactiviteit.

De opleiding Economie heeft in augustus enkele studenten de toegang tot de studie ontzegd. De studenten namen niet deel aan de verplichte matchingsactiviteit.

Economie nam dit jaar met een pilot een voorschot op het nieuwe Utrechtse toelatingssysteem dat voor alle studies gaat gelden. Alle aanstaande studenten maken vanaf aankomend voorjaar via verplichte matchingsactiviteiten kennis met hun opleiding. Dit moet de studenten helpen een juiste studiekeuze te maken. Het advies dat studenten na de bijeenkomsten krijgen is vrijblijvend, maar deelname is verplicht en een voorwaarde om aan de studie te mogen beginnen.

Dankzij berichtgeving op de voorpagina van de Volkskrant kreeg dit nieuwe beleid begin deze week ruimschoots aandacht in de landelijke pers. Voor DUB was dat oud nieuws. In onze berichtgeving, maar ook in ons themanummer over studiemotivatie kwam de verplichte kennismaking van studenten met hun opleiding uitgebreid aan bod. Onbekend was tot nu toe dat er daadwerkelijk al studenten zijn geweerd in de pilotfase.

Admissions Dean Theo Wubbels, verantwoordelijk voor de toelatingsprocedures van de Universiteit Utrecht, noemt als voorbeeld een student die niet aanwezig was bij de verplichte matchingsactiviteit die de opleiding Economie in augustus organiseerde. “Die student zei dat hij niet kon komen omdat hij een ontgroening van het corps moest volgen.”

Navraag bij de opleiding Economie leert dat vijf studenten zijn geweigerd omdat ze niet kwamen opdagen bij de matchingsbijeenkomst. Naar schatting tien andere studenten kregen eveneens te horen niet welkom te zijn. Zij meldden zich te laat aan voor de matchingsbijeenkomst en konden derhalve niet meer deelnemen.

Theo Wubbels stelt dat de verplichte matching integraal onderdeel uitmaakt van de Utrechtse inschrijfprocedure van opleidingen. Volgens hem maken juridische procedures tegen het nieuwe Utrechtse systeem dan ook weinig kans.

Deadline
In samenhang met de invoering van de nieuwe toelatingsprocedure besloot de universiteit vorige maand ook striktere regels te hanteren voor de aanmelddeadline voor niet-selectieve bacheloropleidingen. Om er zeker van te zijn dat ze aan de studie van hun keuze kunnen beginnen, moeten studenten zich voor 1 mei aanstaande hebben aangemeld. Voorheen konden studenten zich formeel nog tot 1 oktober melden.

De UU heeft hiertoe besloten om studenten nog in het voorjaar een matchingsactiviteit te kunnen aanbieden. Studenten die na die bijeenkomst gaan twijfelen over hun studiekeuze hebben dan nog de gelegenheid om voor een andere studie te kiezen.

Bovendien toonde een onderzoek van de Utrechtse hoogleraar Statistiek Van der Heijden aan dat studenten die zich vroeg aanmelden voor een studie vaak de meest gemotiveerde blijken te zijn. Met een vroege deadline hoopt de UU die gemotiveerde studenten te verleiden voor Utrecht te kiezen.

De vraag is natuurlijk hoe hard deze deadline is? Gaat de universiteit straks studenten die na 1 mei interesse tonen in een Utrechtse studie weigeren? Admissions Dean Theo Wubbels heeft weinig twijfel. “Dat is wel de bedoeling.”

Toch zegt ook Wubbels dat er uitzonderingsgevallen te bedenken zijn. “Als je in juli hoort dat je uitgeloot bent en iets anders moet kiezen of als je na een matchingsactiviteit tot de conclusie komt dat je toch liever voor een andere opleiding kiest, dan gelden er andere regels. Bottom line is dat je een goede reden moet hebben als je je na de deadline nog wilt aanmelden.”

Late beslissers
Wubbels zegt zich ervan bewust te zijn dat vooral kleine opleidingen de nieuwe regel met enige angst tegemoet zullen zien. In de faculteitsraad van Geesteswetenschappen werd onlangs de vrees uitgesproken dat alle late beslissers naar andere universiteiten zullen gaan. Het faculteitsbestuur sprak daarop sussende woorden. Ook late inschrijvers krijgen toegang, mits zij een matchingsactiviteit volgen.

Wubbels is verbaasd: “Dat is niet wat wij willen neerzetten. Er is een deadline van 1 mei. Het is natuurlijk niet de bedoeling om een kleine talenopleiding nog eens te halveren, maar opleidingen kunnen niet zelf beslissen de deadline te versoepelen. De komende maanden gaan we op universitair niveau bedenken onder welke voorwaarden studenten zich later mogen aanmelden.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail