Vooral economische en technische bacheloropleidingen

Universiteiten: 35 bacheloropleidingen krijgen Nederlandstalige variant

De Utrechtse opleiding Economics & Business Economics zit op de international campus op het Kromhoutterrein. Foto DUB

Vooral veel economische en technische bacheloropleidingen gaan een Nederlandstalige variant invoeren, staat in een uitwerking van de plannen die universiteitenvereniging UNL op haar website heeft gezet.

Vooruitlopen
Op het gebied van internationalisering en de toestroom van buitenlandse studenten willen de universiteiten de ‘regie’ in eigen hand houden. Ze lopen hiermee vooruit op een wetsvoorstel van minister Dijkgraaf, dat binnenkort naar de Tweede Kamer gaat.

Plannen per universiteit liggen er nog niet, ook al heeft de Tweede Kamer daar om gevraagd. De universiteitenvereniging houdt bovendien een slag om de arm: de medezeggenschap moet nog akkoord gaan.

Maar als het goed is, gaan twaalf volledig Engelstalige economische bacheloropleidingen weer in het Nederlands lesgeven, naast de Engelstalige variant. Slechts zeven blijven helemaal Engelstalig. 

Ook in Utrecht lijkt het vooralsnog alleen om de opleiding Economics & Business Economics te gaan, zo bleek onlangs al uit rondvragen van DUB.

Bij de techniekopleidingen hebben dertien plannen voor een Nederlandstalig traject. Er blijven in die sector zestien volkomen Engelstalige bachelors over.

Voordeel
Een belangrijk voordeel voor opleidingen met twee onderwijstalen: straks kunnen ze de toestroom van buitenlandse studenten in het Engeltalige traject beperken, terwijl de Nederlandstalige variant gewoon toegankelijk blijft. 

De universiteiten willen bij 27 opleidingen inderdaad zo’n ‘numerus fixus’ op het Engelstalige traject invoeren, waarvan veertien bij opleidingen in de sector gedrag & maatschappij en zes bij economische opleidingen.

Advertentie