Universiteitsraad wil Engelstalige stukken en tolk voor internationale raadsleden

Fracties van de Universiteitsraad komen met plan om vergaderingen voor internationals toegankelijk te maken

De medezeggenschap worstelt al jaren met de vraag hoe de groeiende groep internationale studenten en medewerkers beter betrokken kunnen worden bij de universitaire democratie. De universiteit wil inclusief zijn, maar volwaardig meepraten is lastig voor raadsleden die de Nederlandse taal niet goed beheersen. 

De huidige fracties, behalve de Vrije Student, leggen het universiteitsbestuur nu een plan voor waarin ze aangeven hoe de internationalisering in de medezeggenschap het best vormgegeven kan worden. Hiermee bouwen de fracties voort op een stuk dat de vorige raadsvoorzitter Fred Toppen net voor de zomer had opgesteld.

“Het College van Bestuur heeft toen aangegeven dat wij met concrete voorstellen mochten komen. Dat is wat we nu hebben gedaan”, legt studentlid Vincent de Haes van fractie Vuur uit. De ideeën zijn niet alleen bedoeld voor de universiteitsraad, maar ook als handreiking aan de faculteitsraden.

Stukken tweetalig en live vertalen vergaderingen
De medezeggenschap wordt niet geheel Engelstalig, zo staat in de nota. “De Universiteit Utrecht is immers een Nederlandse instelling.”  Daarom staat tweetaligheid centraal in het voorstel. In een vergadering kunnen de Nederlandse raadsleden Nederlands spreken en de internationale leden Engels. Alle deelnemers kunnen een beroep doen op een vertaler. Dat kan via een schrijftolk of, als er voldoende budget is, via een tolk die simultaan de gesprekken vertaalt. Van de internationale raadsleden die niet Nederlands spreken wordt wel verwacht dat ze een cursus Nederlands volgen. Die cursus wordt gratis aangeboden door de universiteit.

Compensatie
De tweede aanbeveling is om alle beleidsstukken tweetalig te maken. Ruim voor de vergadering  wordt bepaald of er  stukken zijn waarbij een Engelstalige samenvatting voldoende is. Alle brieven en nota’s vanuit de raad naar het bestuur moeten altijd sowieso in het Nederlands en Engels worden aangeleverd.

Internationale raadsleden moeten ook een blik kunnen werpen op het archief. In het voorstel staat dat ze met een korte motivatie kunnen verzoeken een archiefstuk te laten vertalen. Die vertaling moet dan binnen een week beschikbaar zijn.

Internationale studenten die fulltime in een medezeggenschapsraad gaan, moeten daarvoor voldoende compensatie krijgen, zeker als ze het hoge instellingscollegegeld betalen. De raadsleden denken aan een regeling waarbij de internationals het wettelijke en dus veel lagere collegegeld betalen. Verder zullen ze op dezelfde manier als de Nederlandse studenten gecompenseerd worden voor het raadswerk.

De raadsleden beseffen dat aan hun voorstellen een prijskaartje hangt. Ze vragen het College van Bestuur snel te komen met een budget, zodat begin 2020 gekeken kan worden of de plannen financieel haalbaar zijn.

Passief Nederlands
Fractie De Vrije Student heeft deze nota niet ondertekend. Reden is dat de fractie vindt dat elke internationale student en medewerker in principe passief Nederlands zou moeten leren zodat je de taal op zijn minst kunt verstaan. Vergaderingen in de medezeggenschap zouden bovendien in het Nederlands moeten zijn. Daarnaast vindt de fractie dat een aantal van de voorstellen wel erg veel geld gaat kosten. Bijvoorbeeld de kosten voor de vertalingen en de voorgestelde compensatieregeling voor internationale studenten zouden snel oplopen. Dat geld kun je volgens de fractie beter aan onderwijs besteden.

Advertentie