Makers van lijsten moeten bijdrage gaan leveren aan cultuuromslag

USC biedt excuses aan voor bangalijst

Foto DUB

De vereniging zegt in het statement samen met het bestuur van UVSV te onderzoeken hoe ook de opstellers van de lijsten zelf “op gepaste wijze” excuses kunnen maken aan de vrouwen die met naam, foto’s en contactgegevens op de seksistische lijst voorkomen. “Hierbij zijn de wensen van de betrokken vrouwen leidend.”

Het USC heeft inmiddels “alle mogelijke betrokkenen” voor onbepaalde tijd geschorst. De vereniging noemt het gezien de grote aandacht voor seksuele veiligheid in de afgelopen jaren “onbegrijpelijk” dat de ‘Grietenpresentatie, jaartje 23’ binnen de vereniging is gemaakt en verspreid. Er worden sancties aangekondigd die “breder zijn dan schorsen alleen”.

De makers van de lijsten moeten bijvoorbeeld een rol gaan spelen bij de verbetering van de cultuur binnen verenigingshuizen. Ook tijdens de kennismakingstijd moeten zij nieuwe leden gaan waarschuwen voor de misstappen die zij hebben begaan.

Verbeteren van cultuur
In de afgelopen twee weken was de sociëteit van het USC gesloten. In die periode is – zo zegt het statement – een begin gemaakt met het verbeteren van de cultuur binnen de verenigingshuizen. Hiervoor wordt samengewerkt met de UU. 

Zo vonden er twee grote bijeenkomsten plaats voor bewoners van de studentenhuizen waarbij meer dan 350 studenten aanwezig waren. Zij werden onder meer door experts en door een oud-lid geïnformeerd over wat wenselijk en wat niet-wenselijk gedrag is.

Aansluitend tekenden 94 studentenhuizen een nieuwe gedragscode. Een dergelijke code wordt al sinds 2021 ondertekend en opgehangen in studentenhuizen. Formuleringen over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de code zijn nu aangescherpt.

De besturen van de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht hebben het USC tot 1 mei gegeven om met een overtuigend verbeterplan te komen. In verschillende media kregen de HU en de UU in de afgelopen weken de kritiek niet hard genoeg te straffen. In een brief in de Volkskrant benadrukten HU-bestuursvoorzitter Wilma Scholte op Reimer en UU-rector Henk Kummeling wel degelijk streng op te treden. Zij stellen niet te zullen aarzelen de banden met het USC volledig te verbreken als een concrete cultuurverandering uitblijft. “Wij blijven geloven dat we kunnen helpen om het vrouwonvriendelijke tij te keren, hoe sceptisch mensen daar wellicht ook over kunnen denken.”

Advertentie