Sancties voor het USC op een rij

USC wordt buitengesloten voor 2024 en moet plek volgend jaar verdienen

UIT-21 USC foto DUB
USC actief tijdens de UIT 2021. Foto DUB

Vorige week maakte het universiteitsbestuur bekend welke sancties de USC opgelegd krijgt naar aanleiding van de verspreiding van de zogenaamde ‘grietenlijst 2023’. Dit is een wijd verspreide powerpointpresentatie waarin studentes van het UVSV worden beoordeeld als lustobject.

Het USC krijgt dit jaar geen subsidie meer van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. Die subsidies worden normaal gesproken in september uitbetaald. In totaal gaat het om een bedrag van 4.593 euro waarvan 3445 euro voor rekening is van de UU. 

Daarnaast kan de vereniging in 2024 geen aanspraak maken op andere projectsubsidies, zoals geld voor symposia of andere activiteiten.

De vereniging mag ook niet aanwezig zijn bij officiële gelegenheden van de Universiteit Utrecht, zoals de Dies van afgelopen dinsdag, de Opening van het Academisch Jaar en het traditionele etentje van het College van Bestuur met de bestuursleden van Utrechtse verenigingen.

Er zijn nog andere contacten tussen de vereniging en de UU die naar aanleiding van de affaire aangepakt dan wel nader bekeken worden. Zo heeft de catering in het Academiegebouw een doorlopend contract met USC om studenten in te zetten bij academische plechtigheden. Op verzoek van de UU heeft cateraar Vineyard die studenten bij de Dies niet ingezet en mensen uit hun eigen personeelsbestand achter de bar gezet. De universiteit zegt, los van de sancties, van dat speciale contract met USC af te willen. 

Een ander discussiepunt is in hoeverre de USC kan deelnemen aan de UIT. Daarover lopen de gesprekken nog. 

Bestuursbeurzen
De universiteit heeft besloten om de bestuursbeurzen voor 2024 in tact te laten. Dit zijn beurzen voor bestuursleden waarmee ze hun studievertraging kunnen compenseren. De bedragen zijn afhankelijk van de hoeveelheid tijd dat het bestuurswerk kost. Dat gaat om veel hogere bedragen, variërend van 1.000 tot 14.000 euro per jaar per student. In een toelichting zegt het bestuur dat die straf op dit moment niet passend zou zijn en dat juist de bestuurders de kans moeten krijgen aan een cultuurverandering te werken. 

De maatregelen zijn voor 2024 en de UU heeft de vereniging opdracht gegeven om met een plan van aanpak te komen waarin de vereniging voor 1 mei aangeeft hoe ze de cultuurverandering op het gebied van sociale veiligheid, ook in de studentenhuizen, wil bereiken. Het plan van aanpak moet concreet en toetsbaar zijn. Ook moeten ze aangeven hoe ze veranderingen willen monitoren. Als dat niet zo is, dan zullen de sancties in 2025 gehandhaafd blijven. Ook zal het dan gevolgen hebben voor de bestuursbeurzen. In het plan voor de nieuwe bestuursbeurzen zou het aantal beurzen voor USC zelfs toenemen met 25 beurzen tot een totaal van 95 studentbeurzen.

Voldoende effect
De vraag is of deze sancties voldoende streng zijn en of de gevraagde aanpak voor cultuurverandering genoeg is beoogde cultuurveranderingen te bewerkstelligen. Het is niet de eerste keer dat beloftes voor verbetering zijn gedaan.

Het DUB-panel heeft twijfels of de sancties voldoende effect zullen hebben. “Nu komt de UU met tijdelijke maatregelen terwijl duidelijk is dat het om een jarenlang patroon gaat. Het is duidelijk dat het structureel verweven is met de verenigingscultuur”, zo zeggen de deelnemers van het panel. 

“Wij hebben gekeken welke mogelijkheden tot straffen de universiteit heeft”, vertelt rector Henk Kummeling. “Zo kregen we per mail veel verzoeken om de studenten uit te sluiten van het onderwijs. Maar dat is juridisch niet mogelijk. Dan zouden de zaken zich afgespeeld moeten hebben op de universiteit.”

Kummeling vindt het gedrag verwerpelijk en scherpe maatregelen op zijn plaats. “Dat zo’n cultuurverandering geen gemakkelijk proces is, dat is bekend. Veel van de problemen vinden plaats in de disputen en de studentenhuizen. Het is als vereniging moeilijker om daar controle over te krijgen. Toch willen we dat iedereen binnen de Universiteit Utrecht zich veilig kan voelen en leggen we de lat op dat gebied hoog. We zullen dus echt serieus kijken naar de plannen waar de senaat mee zal komen.”

Burgemeester Sharon Dijksma
Ook de gemeente Utrecht heeft nadere sancties aangekondigd. Met name burgemeester Sharon Dijksma heeft aangegeven geen ceremoniële activiteiten bij te wonen van het USC. Zo zal het USC geen onderdeel zijn van de erewacht bij de aubade op Koningsdag en bij de herdenking van de bevrijding van de stad, zo schrijft AD Utrechts Nieuwsblad. Het jaarlijkse Koningsdagfestival op het Janskerkhof zal doorgaan, maar de burgemeester zal har gezicht er, zoals andere jaren, niet laten zien.

Advertentie