Leden DUB-panel vinden opgelegde sanctie niet voldoende

‘De UU moet het Corps harder straffen’

Het gele kasteel van USC Foto: DUB
Foto: DUB

Het stopzetten van subsidies, het weren van leden bij formele UU-aangelegenheden, het verplichten van het maken van openbare excuses en het eisen van vergaande plannen om een cultuurverandering in gang te zetten. 

Volgens rector Henk Kummeling laat de UU met de straffen die de Utrechtsch Studenten Corps zijn opgelegd, zien dat het menens is. Door lijsten met namen en foto’s van UVSV-leden, voorzien met commentaar op hun uiterlijk en seksuele prestaties, rond te sturen, zijn leden van de vereniging ver over de schreef gegaan, aldus het UU-bestuur. 

Geveinsde schok
“Het USC is nu aan zet”, zei de rector eind vorige week in een verklaring. Maar leden van ons DUB-panel denken dat het allemaal te weinig en te laat is. 

“Onze bestuurders weten heus wel dat deze straf niet gaat werken”, mailt stage-coördinator Bé Mijland in zijn reactie op onze vraag of de sancties van het UU-bestuur volstaan. “Het is tijd om deze ‘elite’ voor eens en voor altijd onmogelijk te maken.”

“Wat ik opmerkelijk vind in deze hele kwestie is de geveinsde schok van onze bestuurders”, stelt Mijland. “Dit soort gedrag is immers compleet in lijn met wat we al decennialang weten over dit soort verenigingen. Dit soort verenigingen zijn bovendien slechts een van de uitingen van een perverse cultuur waarin mannen zich voortdurend misdragen zonder radicale consequenties. Denk ook aan de nauwelijks bestrafte marteling en dood van Sanda Dia in Vlaanderen.”

Jarenlang patroon
Ook andere panelleden hebben moeite met de opgelegde straffen, en dan vooral met het tijdelijke en voorwaardelijke karakter ervan. Soortgelijke straffen bij eerdere incidenten leverden weinig op. Een cultuurverandering laat nog steeds op zich wachten, zo zien zij.

Masterstudent Global Urban Transformations Quintijn de Leng: “Dit gedrag staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van een jarenlang patroon binnen deze en dergelijke verenigingen. Het USC heeft al meerdere keren een ‘laatste kans’ gehad. Toch blijven dit soort dingen gebeuren. Het wordt steeds weer niet serieus genomen, niet onder de huidige leden, noch onder de alumni. Deze maatregel lijkt een tik op de vingers, en niets meer dan dat.”

Pedagogisch wetenschapper Kirsten Buist: “Als dit de eerste of tweede keer was geweest, kon ik me nog voorstellen dat er hoop is op effectiviteit van deze maatregelen. Maar dit walgelijke probleem is kennelijk zo hardnekkig en structureel dat het verweven lijkt met de verenigingscultuur van USC. Ik zou willen dat de UU en HU zich voorlopig niet meer verbinden aan zo’n vereniging, laat staan dat ze deze financieel ondersteunen. Laat de vereniging eerst maar een paar jaar overtuigend demonstreren dat ze echt werk willen maken van een cultuurverandering.”

Student Psychologie Levi Bierhuizen wijst erop dat de slachtoffers enorme schade is aangedaan en grote gevolgen kunnen ondervinden van wat er is gebeurd. Wat hem betreft waren er acties ondernomen met een minder tijdelijk karakter. Hij vraagt zich bovendien af of de feitelijke daders wel worden bereikt. 

“Wat mij betreft zou er naast de sancties die de UU nu oplegt, meer moeten worden ingezet op het (her-)onderwijzen van sociale veiligheid en seksuele veiligheid aan de daders, waarbij er tevens aandacht wordt besteed aan de gevolgen van hun gedrag.”

Laatste kans
Onderwijswetenschapper Casper Hulshof denkt dat de maatregelen van de UU incidenten in de toekomst niet zullen voorkomen. Het wangedrag is volgens hem simpelweg inherent aan het corps. Hij brengt een drankincident in 2006 in herinnering en het recente ‘anaal ringwerpen’. Andere incidenten worden angstvallig geheim gehouden, zo vermoedt hij.

“De universiteit betaalt opgeschorte subsidies meestal met terugwerkende kracht terug als een vereniging met een verbeterplan komt, daarbij een oogje dichtknijpend voor de holle frasen in zo’n plan. Misschien dat stoppen daarmee een begin zou kunnen zijn.”

Masterstudent Cancer, Stem Cells & Developmental Biology Sterre van Wierst geeft het Corps nu echt een aller- allerlaatste kans. “Mochten ze geen verbetering laten zien, dan wordt het tijd voor de universiteit om de banden met de vereniging geheel te verbreken.”

“Ongehoord gedrag wordt al decennia onvoldoende gestraft door de universiteit”, mailt Van Wierst. “Op een gegeven moment moet je als universiteit je er niet meer mee willen associëren. Er gaat genoeg geld daar rond; ze kunnen prima zelfstandig verder. In de VS hebben vele universiteiten banden verbroken met studentenverenigingen na schandalen. In Nederland lijken we wel vergeetachtig en zijn we te vergevingsgezind.”

Researchanalist Mies van Steenbergen ten slotte is terughoudender dan anderen als het gaat om hardere sancties voor het USC. “Vooropgesteld: het verspreiden van die lijsten is verwerpelijk en naar mijn mening ook strafbaar. Je tast medemensen aan in hun eer en eigenwaarde. Een strafrechtelijke vervolging van de daders en hun verspreiders lijkt me daarom het enig juiste.”

“Of je ook een hele vereniging moet straffen? Alleen als het aantoonbaar is dat de cultuur en gewoontes in de vereniging dit gedrag faciliteren en goedkeuren, wat mij betreft. Daarvoor is meer onderzoek nodig. Anders ga je er bij voorbaat vanuit dat het allemaal rotzakken zijn en dat ze allemaal dit soort dingen kunnen doen.”

Advertentie