Zonder verbetering worden banden in 2025 verbroken

UU en HU zetten subsidie USC stop als straf voor bangalijst

Societeit USC
De societeit van USC, foto DUB

Tot het eind van het kalenderjaar wordt de subsidie stopgezet. Daarnaast is het USC niet meer welkom bij officiële gelegenheden van de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht zoals bij de Dies op 26 maart. Ook moet het corps openbare excuses aanbieden aan de vrouwen op de lijst. 

Het USC-bestuur moet bovendien voor 1 mei een plan indienen hoe de vereniging de sociale veiligheid gaat verbeteren met daarbij een plan van aanpak. Het corps moet niet alleen de verenigingscultuur veranderen maar ook die van hun verenigingshuizen. In dit verbeterplan moet onder meer een sanctiebeleid zijn opgenomen. De universiteit en hogeschool toetsen het gehele plan aan de gedragscode voor inclusie en sociale veiligheid van de instellingen.

Mochten de twee instellingen de ingediende veranderplannen niet adequaat vinden, dan worden vanaf 2025 alle banden met USC verbroken. De bestuursleden van het corps mogen tot het einde van dit jaar onder voorbehoud hun bestuursbeurzen overigens nog behouden.

Het USC is een door beide instellingen erkende studentenorganisatie in Utrecht wat betekent dat de vereniging een subside krijgt van de HU en de UU en bestuursleden een bestuursbeurs. Ook is de vereniging altijd aanwezig bij officiële plechtigheden zoals de opening van het academisch jaar en de dies, het verjaardagsfeest van de universiteit. 

Weerzinwekkend
De besturen van de hogeschool en de universiteit hadden eerder al geschokt gereageerd op de actie van enkele corpsleden die een bangalijst hadden opgesteld van eerstejaarsleden van het vrouwencorps UVSV. Daar staan de vrouwen met foto’s, naam en adres op samen met een beoordeling over hun uiterlijk en bedprestaties. De lijst werd via sociale media over het land verspreid.

Het USC had zelf al enkele sancties genomen tegen de vermeende daders. Ze zijn geschorst. Ook werd de sociëteit voor een periode van twee weken gesloten. Vanavond hebben de UU en de HU de sancties bekend gemaakt. “Wat er is gebeurd, is weerzinwekkend en overschrijdt de grenzen van het toelaatbare. Wij zijn een inclusieve universiteit, waar al onze studenten zich veilig moeten voelen”, zegt rector Henk Kummeling van de UU in een bericht op de site van de universiteit.  “Precies daarom nemen we dit heel hoog op”, zegt Wilma Scholte op Reimer als voorzitter van Hogeschool Utrecht. “De sancties geven kraakhelder aan dat veranderen van de ontoelaatbare cultuur bij het USC een voorwaarde is voor de toekomst. Daar zien we samen met UU scherp op toe."

Henk Kummeling zegt verder: “We weten dat cultuurverandering veel moeite en ook tijd kost. Met deze sancties willen we duidelijk maken dat USC-leden ver over de schreef zijn gegaan, met enorme schadelijke en onomkeerbare gevolgen voor hun medestudenten. Het is van het grootste belang dat de weg naar verbetering nu snel wordt ingeslagen. Het USC is nu aan zet.”

Contact UVSV
De UU-rector en de HU-voorzitter schrijven verder dat ze in nauw contact staan met UVSV. De instellingen hebben via de vereniging en de advocaat van de ouders hun hulp en ondersteuning aangeboden. De ouders van de meisjes op de lijst, hebben een advocaat in de arm genomen te kijken of ze de opstellers van de lijst juridisch kunnen vervolgen. De UU laat verder weten dat wanneer medewerkers en studenten naar aanleiding van deze gebeurtenis behoefte hebben aan een gesprek of een melding willen doen van ongewenst gedrag, zij contact op kunnen nemen met hun studieadviseur, maar ook met de vertrouwenspersonen ongewenst gedrag. Ze kunnen ook mailen naar vertrouwenspersonen-ongewenstgedrag@uu.nl.

Advertentie