Utrecht in actie voor meer betaalbare studentenkamers

Tino van Rossum van Boks (rechts) overhandigt een symbolische verhuisdoos met studentenspullen aan Tweede Kamerlid Kiki Hagen. Foto SSH.

Steeds minder studenten krijgen de kans om in een traditioneel studentenhuis te wonen waar samen voorzieningen deelt met huisgenoten. Voor een dergelijke kamer is de wachttijd bij de SSH momenteel zo’n drie jaar en volgens recente ramingen zal het tekort aan kamers oplopen tot 50.000 waardoor de wachttijd nog meer zal oplopen. Voor een kamer op de particuliere markt betalen zo’n 80 procent van de studenten te veel huur. Zo zullen steeds meer studenten tijdens hun studie geen betaalbare kamer meer kunnen bemachtigen, terwijl dat belangrijk is voor jonge mensen in hun studietijd. Door samen in een huis te wonen, is er altijd iemand in de buurt waar je je verhaal aan kwijt kunt, of waar je iets leuks mee kunt doen. Dit gaat eenzaamheid tegen. Daarnaast leer je samenwonen met anderen, leer je van elkaars gewoonten, normen en waarden, en kijk op de wereld.

Dat constateren de acht organisaties die dinsdag naar Den Haag trokken om symbolisch een verhuisdoos vol studentenspullen aan te bieden aan Tweede Kamerleden. “Het studentenleven is onlosmakelijk verbonden aan een kamer, en niet aan een studio”, licht Tino van Rossum van huurdersoverleg BoKS toe. Op een speciale pagina op de SSH-site worden deze punten toegelicht . 

Woningnood, huisgenood
Behalve BoKs onderschrijven ook studentenhuisvester SSH, de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht, de gemeente Utrecht, de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, ROC Midden Nederland, MBO Utrecht en studentenbelangenorganisatie Vidius de actie met de slogan Woningnood, Huisgenood.

Zij hebben de landelijke politici twee oplossingen voorgelegd die om het plan te laten slagen allebei moeten worden ingevoerd: het aanpassen van het puntenstelsel waarop de huur is gebaseerd en het aanpassen van de huurtoeslag waardoor kamerbewoners ook recht op deze toeslag krijgt.

Meer bouw studentencomplexen
De actievoerders vinden dus dat het woningwaarderingstelsel anders moet. Dit gaat over het puntenstelsel dat bepaalt hoeveel huur je maximaal mag vragen. In dat stelsel scoort een studio hoog, omdat je een eigen keuken en badkamer hebt. Maar de bouwkosten voor studio's zijn nauwelijks hoger, zo zeggen de actievoerders. Dus kiezen de projectontwikkelaars nu voor het bouwen van studio’s.

Ze kunnen makkelijk de maximaal toegestane huur vragen omdat ze weten dat de huurders huurtoeslag kunnen aanvragen. Hierdoor betalen studenten voor een studio nauwelijks meer dan voor een studentenkamer en is het niet aantrekkelijk om  nieuwe studentencomplexen te maken. SSH-directeur Ron Donninger waarschuwde daar al voor in een interview op DUB in 2019. 

Huurtoeslag voor kamerbewoners
Bij een nieuw puntensysteem zou je leeftijd van een pand, de duurzaamheid en de locatie als elementen mee moeten nemen. Dat is nu niet zo. Op die manier zullen oude studentencomplexen wat in prijs dalen en zal er voor nieuwe kamers meer betaald moeten worden. Op die manier trek je de prijzen van kamers en studio’s meer naar elkaar toe en wordt het voor woningcoöperaties of projectontwikkelaars ook weer interessant om studentencomplexen te bouwen.

Maar dat werkt alleen als ook de tweede oplossing wordt uitgevoerd. Die gaat over huurtoeslag. Nu mogen de meeste huurders van een studio huurtoeslag aanvragen. En studenten op kamers niet. Daarom stelt dit plan voor om de huurtoeslag tot 28 jaar ook toegankelijk te maken voor studenten die op kamers wonen. Dan kunnen de studenten die in een nieuwe, wat duurdere kamer terechtkomen, de hogere huur compenseren door huurtoeslag aan te vragen.  Daardoor worden de kamers in die nieuwe studentencomplexen niet te duur voor de studenten.

 

Advertentie