Utrecht maakt inhaalslag: meeste aanmeldingen van alle universiteiten

In totaal 8329 aspirant-studenten hebben zich aangemeld voor een bacheloropleiding aan de Universiteit Utrecht, een kleine 5 procent meer dan vorig jaar. Rechtsgeleerdheid spant de kroon met ruim 1100 aanmeldingen. De universiteit houdt rekening met drukkere matchingsdagen.

Het waren spannende tijden voor universiteiten en hogescholen. Zouden scholieren voldoende doordrongen zijn van de vervroegde deadline (aankomende studenten moeten zich sinds dit jaar vóór 1 mei aanmelden)? 

Het antwoord is een volmondig ja. Zowel bij hogescholen als universiteiten hebben zich dit jaar respectievelijk evenveel als 5 procent méér aspirant-studenten aangemeld. En dat kunnen er nog meer worden: wie zich aanmeldt na 1 mei kan nog toegelaten worden, al staat het opleidingen vrij om laatkomers af te wijzen. 

Bij de studiekiezers is de Universiteit Utrecht dit jaar het populairst, blijkt uit de meest recente cijfers van Studielink, de site waar aspirant-studenten zich moeten inschrijven voor een opleiding in het hoger onderwijs. In totaal 8329 studiekiezers schreven zich in voor één of meerdere van de 45 bacheloropleidingen aan de UU, 4,9 procent meer dan vorig jaar en meer dan de Rijksuniversiteit Groningen (8096), de UvA (7748) en Erasmus Universiteit in Rotterdam (7270).

Let wel: dit zijn gewogen cijfers. Het totaal aantal aanmeldingen (de ongewogen aantallen, 12.603 in Utrecht) ligt hoger, maar geeft een misleidend beeld van de potentiële studenteninstroom. Dat komt omdat studiekiezers zich bij Studielink voor vier studies tegelijk mogen aanmelden. Stel een student meldt zich aan bij vier opleidingen, dan weegt deze student in de gewogen cijfers slechts voor 0,25 mee per opleiding.

Aan welke opleidingen de aankomende studenten na de zomer beginnen, is lastig te voorspellen. Veel scholieren die Geneeskunde willen studeren, schrijven zich als tweede keus in voor Biologie. Dat soort studiekeuzegedrag zorgt voor ruis in de cijfers.

De grootste ruis zit in de aanmeldcijfers voor Rechtsgeleerdheid. Het loslaten van de numerus fixus heeft bij die opleidingen geleid tot een hausse aan aanmeldingen. Ruim 1100 studiekiezers (ongewogen: meer dan 1600) hebben zich aangemeld. Mogelijk gaat de opleiding volgend jaar fors meer eerstejaars verwelkomen. Ter vergelijking: Rechtsgeleerdheid biedt dit studiejaar plek voor 'slechts' 750 eerstejaars. 

Theo Wubbels is als admissions dean verantwoordelijk voor de toelatingsprocedures van de Universiteit Utrecht. 

Hoe verklaart u het grote aantal aanmeldingen bij Rechtsgeleerdheid?
“Het komt omdat wij de fixus hebben afgeschaft. We zien dat veel studiekiezers zich tegelijkertijd ook hebben aangemeld voor steden waar rechten nog wel een fixus hanteert (Leiden, Rotterdam en Amsterdam, red.). Scholieren hebben het zekere voor het onzekere genomen. Ze schrijven zich in voor de stad waar ze het liefst willen studeren, en ze pakken ook Utrecht erbij want daar mogen ze er sowieso in.”

Dat wordt druk bij de matchingsdagen in juni.
“We kijken nu hoe we dat gaan oplossen. Eigenlijk willen we alleen studenten matchen waarvan we zeker weten dat ze in Utrecht willen studeren. Het is natuurlijk onbegonnen werk om die ruim 1600 studiekiezers allemaal te matchen. Dat is weggegooid geld." 

De Universiteit Utrecht heeft 5 procent meer inschrijvingen dan vorig jaar. Hoe komt dat?
“Studeren is landelijk weer ietsje populairder geworden. En ik denk dat we in Utrecht een inhaaleffect merken. Vorig jaar hebben we toch wat verloren omdat we als enige universiteit de deadline vervroegden naar 1 mei."

Veel universiteiten en hogescholen hadden vooraf grote zorgen om de 1 mei-deadline. Ze vroegen zich af: zouden studenten zich wel op tijd inschrijven?
“Ik was daar totáál niet bang voor. Vorig jaar zag je al in Utrecht dat de aanmeldingen in die laatste twee weken voor 1 mei omhoog schoten. En na 1 mei kwam er bijna niks meer binnen. Je ziet dus dat je wel degelijk het gedrag van de scholier kunt beïnvloeden.” 

Hoe gaat de Universiteit Utrecht om met scholieren die zich nog na 1 mei aanmelden, na de deadline?
“Die mogen wij dit jaar voor het eerst weigeren, en dat zullen we ook doen. We zijn streng. Let wel: sinds afgelopen 1 mei heeft nog maar een handjevol scholieren zich aangemeld. Vorig jaar kwamen er ook nauwelijks aanmeldingen binnen na 1 mei."

Het totaal aantal aanmeldingen (ongewogen) is in Utrecht gestegen met 22 procent. Wat zegt dat?
“Meer scholieren hebben zich voor meer studies tegelijk ingeschreven dan vorig jaar. Door de landelijke 1 mei-deadline hebben scholieren zich in paniek aangemeld voor meerdere studies, vermoed ik. Er zijn vast ook schooldecanen die twijfelende scholieren hebben geadviseerd om meerdere studies te kiezen.” 

Met al die twijfelende studiekiezers wordt het volle bak tijdens de matchingsdagen in juni.
“Ja, we slaan wellicht aan het matchen met grotere aantallen. Maar ik verwacht niet dat elke studiekiezer meerdere matchingsdagen zal bezoeken. Dat gebeurde vorig jaar ook niet."

De Universiteit Utrecht wil niet dat matchingsdagen een soort veredelde meeloopdagen worden. Waarom?
“Wij willen dat matching het sluitstuk van het oriëntatieproces is. Het is geen voorlichtingsdag, geen verlengde studiekeuzeactiviteit. Vorig jaar leek matching bij te veel van onze opleidingen nog op een meeloopdag, blijkt uit een evaluatie die we gemaakt hebben. Met name bij opleidingen waar matching op gespannen voet staat met de wens om meer studenten binnen te halen. Dat is een dilemma. Die opleidingen willen matching niet té pittig maken."

"Matching moet nóg meer op het echte studeren lijken. Studeren voor de poort. Wat mij betreft maken we matching in de toekomst een tweedaagse activiteit. Het is ook belangrijk dat we scholieren confronteren met de onaangename dingen van het eerste jaar. Dat betekent econometrie voor wie economie wil studeren, en statistiek voor psychologie-aanmelders."

Bij veel andere universiteiten is matching veel minder zwaar, ze hebben er ook een ander woord voor: studiekeuzecheck.
“Dat is een verkeerd woord, omdat het element 'studeren voor de poort’ er niet in terugkomt. We hebben geprobeerd om de term matching ingeburgerd te krijgen, maar helaas is het woord studiekeuzecheck opgenomen in de wet."

 

Advertentie