Toekenning aan promovendi moet wel eerlijker

Utrecht Young Academy verdedigt cum laude voor studenten

Afbeelding bul met cum laude
Illustratie DUB

Dat staat te lezen in een statement van de Utrecht Young Academy (UYA), het platform voor jonge onderzoekers aan de UU.

De UYA reageert hiermee op een discussie binnen de faculteit Geneeskunde. Die overweegt in navolging van de medische faculteit van de Vrije Universiteit om te stoppen met het toekennen van cum laudes. Het belang dat eraan wordt toegekend, zou voor veel stress bij studenten zorgen.

Volgens de UYA is het echter belangrijk dat een universiteit uitzonderlijke prestaties van studenten kan blijven erkennen. De jonge Utrechtse wetenschappers grijpen de discussie bovendien aan om aandacht te vragen voor een naar hen idee nijpender probleem: de ondoorzichtige toekenning van cum laudes bij promovendi.

Gebrek aan transparantie
Voorzitter Peter Bijl zegt in een toelichting dat de UYA-leden zich erover verbazen dat er tot nu toe alleen over bachelor- en masterbullen wordt gesproken. “Terwijl studenten precies weten aan welke criteria ze moeten voldoen om voor een cum laude in aanmerking te komen.”

Bij promovendi is dat niet het geval. Daar bepaalt de beoordelende commissie achter gesloten deuren of iemand in aanmerking komt voor een cum laude. Zo’n 3 tot 5 procent van de promovendi zou hiermee beloond mogen worden.

Volgens Bijl is er “een breed gedragen ergernis” over het gebrek aan transparantie in het proces. “Het gesloten karakter van het proces in combinatie met de kwalitatieve criteria geeft te veel gelegenheid voor politieke belangen of bias, wat uiteindelijk de waarde van het predicaat cum laude ondermijnt”, zo schrijft de UYA in het statement.

Niet alleen wetenschappelijk
De jonge Utrechtse wetenschappers dringen daarom aan op inzichtelijkere beoordelingen met zo objectief mogelijke criteria. Daarnaast is het volgens hen van belang om breder te kijken dan alleen naar de puur wetenschappelijke prestaties van een promovendus.

In het kader van het nieuwe Erkennen & Waarderen-beleid zegt de UU immers ook prestaties van medewerkers op het gebied van ‘teamwork’ en ‘impact’ te willen belonen. Bijl: “Ook onder promovendi zijn er mensen die daarin uitblinken.”

Advertentie