Universiteit komt met oplossing

Utrechtse flexstudenten uit de zorgen

Flexstuderen
Wikimedia Commons / Sven Gross Selbeck, CC BY-SA 3.0

De UU vindt dat studenten niet de dupe mogen worden van het onverwachte besluit van de minister. De universiteit hoopt nog steeds dat het ministerie van OCW zelf met een oplossing komt, maar als dat niet gebeurt gaat de UU studenten compenseren vanuit het profileringsfonds.

Per saldo hoeven studenten dan – net als in hun eerdere jaren als ‘flexstudent’ - alleen de studiepunten te betalen van de vakken die ze ook daadwerkelijk doen.

Onzekerheid
Daarmee doorbreekt de UU de impasse die was ontstaan nadat minister Dijkgraaf tot ontzetting van universiteiten en studentenbonden besloot om het flexstuderen – ondanks een positieve evaluatie van het experiment - voorlopig niet wettelijk te verankeren.

De minister wilde het thema ‘flexibel studeren’ opnemen in de toekomstverkenning voor het hoger onderwijs waar hij aan werkt. Maar daarmee kwam wel per volgend collegejaar een onverwacht einde aan de pilot. Met grote financiële onzekerheid voor sommige studenten als gevolg.

Voorlichting aangepast
De pilot was bedoeld voor topsporters, mantelzorgers, medezeggenschappers, studenten met een functiebeperking  en voor studenten met een baan of een eigen bedrijf voor wie voltijds studeren lastig is. Voor een deel van die studenten was deelname aan de pilot een oplossing voor een jaar, maar anderen hadden het voornemen om langer gebruik te maken van de regeling.

Flexstuderen kon in Utrecht behalve bij de lerarenopleidingen van de Graduate School of Teaching bij vier masterprogramma’s en twee bacheloropleidingen van de faculteit Geesteswetenschappen, één master bij Geowetenschappen en één bij de faculteit Rebo. Die opleidingen hebben de voorlichting aan studenten hierover op het laatste moment moeten aanpassen.

In totaal maakten zo’n 130 UU-studenten gebruik van de regeling. Studenten die volgend jaar werkelijk gedupeerd worden door het plotse besluit, krijgen van de UU nu een regeling aangeboden. De universiteit vindt dat er verwachtingen zijn gewekt bij deze groep.

Bij de Utrechtse master Sportbeleid en Management volgden UU-studenten bijvoorbeeld een tweejarige programma met voor de helft onderwijs en voor de helft stage. Daarvoor betaalden zij binnen de pilot twee keer het halve collegegeld. Studenten dreigden nu plots voor hun tweede jaar het volle pond te moeten betalen.

Brandbrief
Universiteiten probeerden maandenlang het ministerie te bewegen een regeling te treffen. Zij begrepen niet waarom een succesvol experiment nu de nek werd omgedraaid. Daarnaast was er de vraag wat dit nu moest betekenen voor benadeelde studenten. Zelfs een formeel besluit over het stopzetten van de pilot bleef uit.

Na een brandbrief van universiteiten, hogescholen en studentenbonden lijkt er nu wat te gebeuren. Maar dat betekent niet dat het ministerie met een snelle oplossing komt voor de getroffen groep studenten. Wel zou in een gesprek duidelijk zijn geworden dat het ministerie overweegt het experiment toch nog twee jaar langer door te laten lopen, zo laat een beleidsmedewerker van de UU weten. Maar daarvoor is volgens hem een advies van de Raad van State en inspraak van de Tweede Kamer vereist.

Niet verantwoord
De UU vond het niet verantwoord om gedupeerde studenten te laten wachten op de uitkomst van dat proces. Het College van Bestuur heeft opleidingen deze week daarom laten weten dat studenten uit het profileringsfonds gecompenseerd gaan worden.

De universiteit beseft dat die besteding wellicht niet helemaal past bij een fonds dat bedoeld is om studievertraging door persoonlijke omstandigheden te vergoeden, maar denkt dat het ministerie daar in deze situatie niet al te moeilijk over zal doen.

Het ministerie van OCW reageert niet op vragen van DUB over de kritiek van de universiteiten en over de mogelijke voortzetting van het experiment. Een woordvoerder mailt: “OCW brengt momenteel in beeld hoe we kunnen omgaan met (de afloop van) het experiment flexstuderen. Minister Dijkgraaf zal de Kamer en deelnemende instellingen en studenten hier op korte termijn nader over informeren.”

Advertentie