Utrechtse promovendi beginnen eigen partij

Bij de volgende U-raadsverkiezingen in mei kunnen medewerkers waarschijnlijk een stem uitbrengen op de nieuwe Utrechtse Promovendi Partij (UPP). De partij komt op voor de belangen van promovendi en voor verdere internationalisering van de universiteit.

De nieuwe partij is een initiatief van Frank Hendriks en Eliane Fankhauser. Beiden deden de afgelopen jaren ervaring op binnen de U-raad, maar vinden dat de specifieke belangen van de 1500 Utrechtse promovendi beter gediend zijn met een eigen en liefst ook omvangrijkere vertegenwoordiging. Bij het opbouwen van de partij zullen ze samenwerken met Prout, het PhD Network Utrecht.

De nieuwe Utrechtse Promovendi Partij / Utrecht PhD Party (UPP) wil zich onder meer richten op thema’s als de balans tussen onderzoek doen en onderwijs geven, loopbaanbegeleiding voor jonge onderzoekers en de rechten van bursaalpromovendi.

Daarnaast wordt de bevordering van internationalisering een van de speerpunten. De partij roept op tot de invoering van een tweetalige medezeggenschap, zodat ook buitenlandse medewerkers en promovendi hier aan deel kunnen nemen.

Bij de laatste U-raadsverkiezing voor medewerkers in 2015 deed alleen de partij VLAM mee. Waarschijnlijk kan er in mei dus een keuze worden gemaakt uit twee partijen. UPP zoekt nog mensen die graag op de lijst willen.

Het gaat overigens niet om de eerste promovendipartij in Nederland. Onder meer Leiden en Nijmegen gingen Utrecht voor.

Advertentie