UU’ers gaan betalen voor parkeren in De Uithof

Wanneer precies het betaald parkeren voor UU-medewerkers wordt ingevoerd, is niet bekend. Duidelijk is wel dat zij moeten gaan betalen om hun auto in De Uithof te stallen. De FNV-fractie van het Lokaal Overleg is mordicus tegen.

Al jaren wordt gefluisterd dat medewerkers van de UU moeten gaan betalen om hun de auto in De Uithof te parkeren. Steeds als DUB vroeg ‘komt er betaald parkeren?’, was het antwoord 'nee'. Nu wordt gezegd: “Jazeker, het komt er echt aan. Een externe partij onderzoekt de mogelijkheden voor ons.”

Betaald parkeren voor medewerkers heeft “de warme belangstelling van de besturen van de Hogeschool Utrecht, de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht”, zegt Ruut van Rossen van de Directie Vastgoed & Campus. “Er is een grote behoefte aan een gezamenlijk parkeerbeleid.”

Volgens Van Rossen is de parkeerdruk zo hoog en duur dat werknemers van de UU die met de auto naar hun werk in De Uithof willen, nu echt moeten gaan betalen voor het parkeren. Willen ze daar geen geld aan uitgeven, dan zullen ze met het openbaar vervoer of de fiets naar het Science Park moeten komen.

De maatregel is niet bedoeld om het autogebruik te ontmoedigen, zegt Van Rossen. “Dat zou heel betuttelend zijn, dat doen we niet. Maar De Uithof zit aan de grens van wat er met de auto kan. Dat zal niemand verbazen.”

Het verkeer naar De Uithof zal de komende jaren waarschijnlijk nog groeien: de hogeschool verhuist tot 2017 al haar Utrechtse faculteiten naar het Utrecht Science Park en het RIVM komt met 1500 werknemers in 2018 hier naartoe.

Het wordt dus moeilijker de auto te stallen, want parkeerplaatsen bijbouwen mag volgens het bestemmingsplan en de zogeheten parkeernormering niet. Alleen bij nieuwbouw kan een uitzondering worden gemaakt.

Goedkoop zijn parkeerplaatsen niet, zegt Van Rossen. Ze nemen ruimte in, moeten worden aangelegd en onderhouden. “Tot nog toe subsidieert de universiteit die plaatsen.” Hoeveel geld UU'ers in de nabije toekomst kwijt zullen zijn aan het parkeren is nog onduidelijk.

Deel HU'ers moet vanaf 1 september gaan betalen voor parkeren
De Hogeschool Utrecht heeft net weer een nieuwe parkeermaatregel afgekondigd die 1 september ingaat. Werknemers die hun standplaats in De Uithof hebben en 10 kilometer of verder van het Science Park wonen, kunnen hun auto op een aantal plaatsen gratis blijven parkeren. Wie dichterbij woont en toch met de auto komt, moet het normale parkeertarief betalen, voor een hele werkdag is dat 7 euro.

Volgens woordvoerder David Uitdenbogaard wil de hogeschool met deze maatregel het fietsen en het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren. "Omdat de Hogeschool Utrecht haar Utrechtse activiteiten concentreert op het Utrecht Science Park komen er meer mensen naar De Uithof, wat de druk op het parkeren zal laten toenemen."

UMC'ers betalen al jaren parkeergeld
Bij het UMC Utrecht betalen de medewerkers al enkele jaren voor het parkeren. Wie 's ochtends zijn auto in één van de parkeergarages vlakbij het UMC wil zetten, is 3 euro per dag kwijt, voor de P+R Uithof  betalen de werknemers 2 euro per dag. Wie na 14 uur komt, parkeert gratis.

In De Uithof zijn er inclusief de garages van het UMC Utrecht zo’n 7000 parkeerplaatsen. In de P+R Uithof zijn 150 plaatsen gereserveerd voor de HU, 600 voor het UMC en 670 voor de universiteit. Bij universitaire werknemers die in het centrumgebied werken, is de animo gering om de auto in de P+R te zetten. Van Rossen verwacht dat de komst van de sneltram in 2018 die stopt bij de P+R, daar verandering in zal brengen.

FNV-fractie Lokaal Overleg is mordicus tegen
Het voornemen om parkeergeld aan de werknemers van de universiteit te vragen, is vlak voor de zomer hoog op de agenda van het Lokaal Overleg gekomen. Het Lokaal Overleg is het overlegorgaan tussen het universiteitsbestuur en vier vakbonden die de belangen van de werknemers verdedigen. De FNV-fractie heeft zich al tegen de plannen uitgesproken.

Marco Veloo werkzaam bij Diergeneeskunde en vakbondsfunctionaris van de Abva Kabo-FNV zegt dat zijn fractie mordicus tegen is. “Wij vinden dat iedereen makkelijk naar het werk moet kunnen komen, en voor een aantal medewerkers is dat de auto. Bovendien benadeel je collega’s met onregelmatige diensten die bijvoorbeeld vroeg moeten beginnen en niet met het openbaar vervoer of de fiets kunnen vinden.”

Volgens Veloo wil de UU betaald parkeren invoeren om het autogebruik te ontmoedigen. “Maar dat kan ook met andere maatregelen. Wij willen bijvoorbeeld de vergoeding voor het openbaar vervoer uitbreiden, zodat het aantrekkelijker wordt om met de trein of de bus te komen. Vorig jaar is de fietsregeling al uitgebreid en die willen we behouden.”

Van Rossen beaamt dat het Lokaal Overleg zeker een rol heeft in de beslissing of betaald parkeren wordt ingevoerd. “Die discussie gaat er zeker komen.”

Hoe zit het bij de buren:

De situatie voor werknemers van het UMC Utrecht
UMC’ers hebben een parkeerpas die bijhoudt wanneer je waar parkeert. Het parkeergeld wordt vervolgens ingehouden op het salaris. Parkeer je drie keer in een garage nabij het ziekenhuis (3 x 3 euro) en vier keer in de P+R (4 x 2 euro) dan staat dit vermeld op je salarisstrook. Wie na 14 uur naar het werk komt, kan wel gratis parkeren.

De situatie voor werknemers van de HU
Medewerkers van Hogeschool Utrecht (HU) - met een woon-werkafstand van meer dan 10 kilometer tot hun standplaats – kunnen vanaf 1 september 2015 een parkeerpas krijgen. Met die parkeerpas hebben deze medewerkers gratis toegang tot aangewezen parkeerterreinen bij HU-locaties in de binnenstad, Rijnsweerd of op het Utrecht Science Park (USP): Parkeerterrein Sorbonnelaan, Bolognalaan 101, Parkeergarage Cambridgelaan (Universiteitsbibliotheek) of P+R De Uithof. De parkeerpas geeft echter geen garantie op een parkeerplek. HU heeft deze verscherpte parkeermaatregel ingevoerd, omdat het haar activiteiten de komende jaren op het USP concentreert, waardoor parkeercapaciteit afneemt. Ook wil HU de uitstoot van kooldioxide verminderen, die voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door woon-werkverkeer van medewerkers. Deze parkeermaatregel is een eerste stap richting een te ontwikkelen integraal mobiliteitsbeleid met de partners van Utrecht Science Park (USP) en Rijnsweerd.

<

Advertentie