Meerdere meldingen bij vertrouwenspersonen

UU-bestuur wil hoogleraar ontslaan vanwege grensoverschrijdend gedrag

Universiteit Utrecht. Foto: DUB
Foto: DUB

Het College van Bestuur (CvB) heeft naar aanleiding van de meldingen besloten om een zogenoemde ontbindingsprocedure te starten, waarbij een verzoek bij de rechter is ingediend om het arbeidscontract op te heffen. Tot die tijd mag de hoogleraar van Sociale Wetenschappen geen werkzaamheden uitvoeren voor en namens de UU.

Vertrouwenspersonen aan de UU ontvingen meldingen van grensoverschrijdend gedrag die zij in 2022 kenbaar maakten aan het CvB, waarna het college de onafhankelijke Commissie Interpersoonlijke Integriteit de opdracht gaf om onderzoek te doen naar de hoogleraar. 

De commissie voerde gesprekken met veertien melders. In een latere fase van het onderzoek ontving zij schriftelijk nog drie meldingen. Op basis van dit onderzoek heeft het CvB besloten om de arbeidsovereenkomst te willen beëindigen.  

“Het is essentieel dat studenten en medewerkers veilig zijn. Gezien de ernst, aard en de omvang van de signalen die zijn opgetekend in het onderzoeksrapport, vindt het College van Bestuur het passend om deze ingrijpende beslissing te nemen”, aldus collegevoorzitter Anton Pijpers.

Advertentie