UU doet Zoom in de ban

Afbeelding Pixabay

Het UU-bestuur meent dat er te veel privacy- en veiligheidsrisico’s voor studenten en medewerkers zijn als het gebruik van Zoom wordt voortgezet. De leverancier van de software zegt bovendien geen maatregelen te willen nemen om de zorgen daarover weg te nemen.

Binnen de UU wordt vooral gebruik gemaakt van Microsoft Teams. Toch zijn er verschillende docenten die het online onderwijs dat zij vanwege de coronacrisis noodgedwongen moesten geven, liever via Zoom aanbieden. Vooral bij de faculteit Geneeskunde gebeurt dat vaak.

Grote risico's
Voor de zomer besloot de UU Zoom te gedogen in afwachting van een risico-onderzoek vanuit de Rijksoverheid en Surf, een samenwerkingsverband van Nederlandse universiteiten op ict-gebied. Dat onderzoek laat negen grote risico’s zien waar het gaat om het bewaren, onderzoeken en delen van content van gebruikers, zo schrijft het UU-bestuur nu in een nota (alleen met Solis-id, red.) aan de Universiteitsraad. De leverancier zou niet van plan zijn om voorgestelde maatregelen die de problemen zouden kunnen ondervangen, in te voeren.

Het UU-bestuur gaat daarom de huidige licenties van docenten stop zetten. Er wordt een uitzondering gemaakt voor docenten die op dit moment via Zoom college geven en onredelijk veel moeite zouden moeten doen om dat onderwijs over te zetten naar een ander platform. Zij mogen tot het einde van blok 1 Zoom blijven gebruiken. Vanuit de UU mogen ook geen externe overleggen of congressen via Zoom meer georganiseerd worden.

Geen totaalverbod
Tegelijkertijd ziet de universiteit in dat medewerkers geen totaalverbod op Zoom kan worden opgelegd. In de wereld buiten de UU – en zeker in andere landen - wordt immers nog volop gebruik gemaakt van deze videobeldienst, voor onderwijs, onderzoekssamenwerking, conferenties en andere bijeenkomsten. Daarvan wil de universiteit medewerkers niet uitsluiten.

In principe hoeven medewerkers geen account aan te maken als zij een uitnodiging ontvangen voor een Zoom-bijeenkomst. Toch zijn er veel medewerkers die toch een gratis account op hun computer geïnstalleerd hebben. Die medewerkers moeten goed voorgelicht worden over de privacy-risico’s, zo schrijft het UU-bestuur in een nota. Een gratis account via een privé-mailadres wordt afgeraden, omdat dan bij lekken of phishing werkgegevens over bijvoorbeeld onderzoek of studenten op straat zouden komen te liggen.

Omdat de UU als individuele instelling niet in staat is om Zoom te dwingen tot aanpassingen, wil het Utrechtse bestuur proberen om binnen de vereniging van universiteiten (VSNU) tot een gezamenlijk standpunt te komen. Daarbij zouden alle Nederlandse universiteiten het gebruik van Zoom moeten stoppen totdat de risico’s worden weggenomen. Op dit moment is Zoom nog de standaard videobelsoftware binnen de Vrije Universiteit en de Universiteit Maastricht.

Advertentie