UU gaat huisvestingsproblemen internationale studenten te lijf

Studenten protesteerden vorig jaar tegen de kamernood onder buitenlandse studenten met een camping voor het Minnaertgebouw. Foto: DUB

Met de ‘fee’ van 300 euro wil de universiteit de uitgaven voor de huisvesting van internationale studenten en promovendi binnen de perken houden. De verwachting is dat de universiteit de komende jaren meer moet gaan besteden om internationale studenten onderdak te krijgen, omdat er ook meer kamers gereserveerd worden bij de SSH Utrecht en andere huisvesters.

Dit brengt extra kosten met zich mee doordat gereserveerde kamers soms niet bezet zijn -  bijvoorbeeld in de zomerperiode of als huurders onverwachts vertrekken. Vorig jaar was de universiteit hier circa 360.000 euro aan kwijt. Ongeveer de helft van dat bedrag werd overigens weer gecompenseerd omdat veel kamers in de zomer via de Summerschool verhuurd kunnen worden.

De ‘fee’ – bij andere Nederlandse universiteiten al langer een bekend fenomeen - wordt begin 2019 ingevoerd. Het bedrag wordt alleen in rekening gebracht bij studenten die een gereserveerde kamer toegewezen krijgen.

Geen juridisch probleem
Volgens een nota die in de U-raad werd besproken zouden ook promovendi de fee moeten gaan betalen. Op aandringen van raadslid van de Utrechtse Promovendi Partij (UPP) Nico Naus gaat het universiteitsbestuur dat opnieuw bekijken. Promovendi komen volgens Naus vaak op uitnodiging van de universiteit naar Utrecht en hebben in veel gevallen ook de status van UU-medewerker.

Bij de bespreking van de plannen in de U-raad werd ook de zorg geuit dat een fee op juridische bezwaren kan stuiten. De afgelopen periode werd in meerder rechtszaken verhuurders verboden om ‘sleutelgeld’ te vragen. Maar volgens het universiteitsbestuur is dit goed uitgezocht en is er geen probleem.

Druk op kamers neemt toe
Op dit moment reserveert de universiteit voor internationals zo’n 770 kamers op SSH-complexen en op complexen aan de Vliegend Hertlaan en de Willem Dreeslaan. Met dat aanbod kan de universiteit zo’n 30 procent tot 40 procent van de buitenlandse diplomastudenten en exchangestudenten in hun eerste jaar een kamer aanbieden.

Maar de druk op de beschikbare kamers neemt toe. De internationale studentenpopulatie groeide de afgelopen jaren flink tot zo’n 3500 diploma- en exchange-studenten in totaal. De Landelijke Monitor Studentenhuisvesting voorziet bovendien een groei van 30 procent in Utrecht tot 2025.

In de nota aan de U-raad spreekt het universiteitsbestuur de wens uit op termijn de helft van de nieuwe internationale studenten te kunnen huisvesten in hun eerste jaar. Dit om te voorkomen dat studenten in handen vallen van huisjesmelkers of zelfs op straat terechtkomen, situaties die bovendien ook nog eens negatieve aandacht voor de UU met zich mee zouden brengen.

Op korte termijn moet het aantal kamers daarom groeien tot zo’n 900. Dat kost de nodige moeite. Het is voor de universiteit moeilijk om op de overspannen Utrechtse kamermarkt zaken te kunnen doen. De wachttijden bij de SSH zijn de afgelopen jaren ook weer langer geworden.

Opleverdatum kan een probleem zijn
De universiteit hoopt te kunnen putten uit de uitbreiding van het aantal studenteneenheden die de gemeente in het vooruitzicht heeft gesteld. Tot 2021 moeten er 3800 woningen bijkomen in Utrecht. Zo kijkt de gemeente op dit moment of een voormalig asielzoekerscentrum in Overvecht tot studentencomplex kan worden omgebouwd.

Eerder al werd bekend dat het universiteitsbestuur 285.000 euro extra reserveert om de problematiek het hoofd te bieden. Dit geld is volgens Lenn Lamkin, beleidsadviseur bij de afdeling Studentzaken en International Office, vooral bedoeld om kamers voor internationale studenten te kunnen claimen in nieuwe complexen die niet op het juiste moment worden opgeleverd.

In totaal houdt de UU nu meer dan een miljoen euro achter de hand om dit risico af te dekken. “Soms komt iets in november of april beschikbaar. Dan is het heel lastig om dat meteen vol te krijgen. Daar betaal je dan voor.”

UU wil hotelschip
Tegelijkertijd doet de universiteit er volgens Lamkin alles aan om met tijdelijke extra slaapplaatsen de piek in de toestroom van studenten in augustus en september op te kunnen vangen. Bij Stay Okay worden 36 bedden gereserveerd en er is een optie op vakantiepark Het Grote Bos in Doorn voor 40 slaapplaatsen. Ook zullen enkele leegstaande SSH-kamers worden verhuurd als “temporary Summer accommodation” voor studenten die deze zomer vanuit Utrecht een kamer willen zoeken. Daarnaast voert de universiteit gesprekken over de tijdelijke huur van een hotelschip met zo’n 70 plekken. Lamkin: “Maar het is nog onzeker of dat gaat lukken.”

Verder hoopt Lamkin dat UU-studenten die naar het buitenland gaan willen overwegen om hun kamer aan een internationale student. Dat gebeurt nu erg weinig: de meeste studenten kennen wel een vriendje of vriendinnetje dat ze de kamer eerder gunnen. Ook blijkt keer op keer dat veel studenten helemaal niet happig zijn op een niet-Nederlandse huisgenoot. Dat blijkt uit de vele Kamernetadvertenties waar ‘no internationals’ in staat, en kwam vorig jaar ook naar voren uit een onderzoek van ISHA, de belangenbehartiger van internationale studentenhuisvesting.

De SSH had al een pilot waarbij internationale studenten via Skype konden hospiteren bij twee Utrechtse huizen. In juli en augustus komt er een proef waarbij alle SSH-eenheden die een kamer vrij hebben ook enkele internationale diplomastudenten op de hospiteerlijst zullen aantreffen.

Al eerder nam de UU een reeks van maatregelen om de verwachtingen bij internationale studenten wat betreft de beschikbaarheid van kamers te temperen, en ze te wijzen op opties om zelf een kamer te zoeken. In de marketing en communicatie wordt nu op allerlei manieren duidelijk gemaakt dat studenten bij de UU allerminst een kamergarantie hebben en dat studenten zich daarop moeten voorbereiden. Lamkin: “Van alle UU-webinars is over het vinden van een kamer het beste bekeken.”

Advertentie