In 2025 in werking

UU koopt zonneweide in Bunnik

Zonne-weide, Pixabay

De Universiteit Utrecht wil in 2030 CO2-neutraal zijn en minder afhankelijk worden van de energiemarkt. Daarom wil ze zoveel mogelijk energie zelf opwekken en dit zo duurzaam mogelijk doen. Op het Utrecht Science Park is echter te weinig ruimte om een zonneweide aan te leggen, daarom is gekeken naar grond in de nabijheid van het USP.

Ten zuiden van de A12 in Bunnik is 15 hectare grond bestemd voor een zonneweide. Hiervan is circa 6,5 hectare voor de universiteit. De overige grond wordt gebruikt door de Energie Coöperatie Bunnik. De UU is hoopvol dat de deal deze maand rondkomt, maar houdt nog een kleine slag om de arm.

De UU krijgt de grond tegen betaling dertig jaar in gebruik. De zonneweide moet nog worden gebouwd. Er is berekend dat het UU-deel circa 8 miljoen kilowattuur per jaar op zal wekken. Dit is goed voor ongeveer 17 procent van de energievraag van de universiteit. Naar verwachting wordt volgend jaar begonnen met het aanleggen van kabels tussen de zonneweide en de warmtekrachtcentrale op het terrein van Diergeneeskunde. In 2025 moet de zonneweide energie gaan leveren.

De zonneweide zorgt voor een reductie van de CO2-afdruk met circa 2200 ton per jaar. Door de extra zonne-energie bespaart de UU gas doordat de warmtekrachtcentrale minder ingezet hoeft te worden voor het opwekken van elektriciteit van april tot en met september. Afhankelijk natuurlijk van het aantal zonne-uren. In 2021 was het gebruik van aardgas verantwoordelijk voor 44 procent van de CO2-uitstoot.

De verwarmingen in veel gebouwen draaien nog wel op gas. Dat betekent, zegt de UU, dat maatregelen als de verwarming weer hoger draaien dan 19 graden, niet aan de orde is. “Met de aankoop van het zonneveld hopen we een stap dichterbij onze ambitie te zijn, maar dat betekent niet dat andere maatregelen worden omgedraaid. De meest duurzame energie is tenslotte de energie die niet gebruikt wordt.”

De Universiteit Utrecht wekt in het USP al veel meer elektriciteit op met zonne-energie. Sinds 2016 breidt het aantal zonnepanelen op de daken van diverse UU-gebouwen uit. Uit de duurzaamheidsrapportage van 2022 blijkt dat aan het einde van dat jaar 7388 zonnepanelen op daken van USP-gebouwen liggen. Dit dekt 3 procent van de energievraag. Het aantal panelen is sindsdien verder uitgebreid tot zo'n 7500.

Op verschillende plekken op de UU werd de afgelopen weken al gesproken of geschreven over een zonneweide die de universiteit in gebruik gaat nemen. Per abuis stond de weide al vermeld in financiële stukken en ook tijdens een bijeenkomst met de bezetters van het Minnaertgebouw zei vicevoorzitter Margot van der Starre dat de UU een veld vol zonnepanelen in gebruik gaat nemen. Er zou slechts een kabel tussen het veld en het Utrecht Science Park (USP) getrokken hoeven worden. De deal bleek echter nog niet rond en de UU had in een contractuele overeenkomst afgesproken gedurende de onderhandelingen geen specifieke informatie openbaar te maken.

Advertentie