UU moet 73 plekken méér realiseren voor arbeidsgehandicapten anders volgen boetes

Hoewel de universiteit goed op schema lag om in het kader van de Participatiewet voor het einde van het jaar 70 arbeidsplekken van 25,5 uur per week te realiseren, gooiden andere organisaties die net als de UU vallen onder de overheid of semioverheid, roet in het eten. Bepaalde instellingen haalden hun verplichte aantal van 2017 niet, daarom ging de Quotumwet per januari 2018 in.

Dit betekent voor de universiteit dat ze niet 70 maar 143 arbeidsplekken van 25,5 uur moet realiseren voor het kalenderjaar voorbij is. De Participatiewet schreef voor dat dit aantal van 143 aanvankelijk pas in 2023 gehaald hoefde te worden. Komt de UU eind 2018 niet aan de 143 plekken, dan volgt een boete: per niet gerealiseerde plek 5000 euro.

De Participatiewet trad in werking op 1 januari 2015. De wet moet er voor zorgen dat mensen met een ‘opstap naar de arbeidsmarkt’ een reguliere baan kunnen krijgen. Eén volledige participantenbaan staat gelijk aan 25,5 uur werken per week. “Maar een participant mag ook meer of minder uren werken. De universiteit heeft op dit moment 57 plaatsingen van elk 25,5 uur waar in totaal zestig mensen werken”, rekent projectmedewerker implementatie Participatiewet Marileen Reinders voor. Koploper is de faculteit Bètawetenschappen met 21 werkplekken gevolgd door de Universitaire Bestuursdienst met 11 plaatsen.

Quotumwet werkt met andere criteria dan Participatiewet
Participanten die bij de UU werken, zijn collega's die bijvoorbeeld niet goed tegen licht kunnen, die licht autistisch zijn of last hebben van angst- en stemmingsklachten. Met vaak maar kleine aanpassingen op de werkvloer of in het werk, kunnen zij prima functioneren, is inmiddels de ervaring. “Eigenlijk hadden we in 2014 en 2015 al plaatsingen moeten doen, maar we kwamen laat op gang. We begonnen eigenlijk pas echt eind 2015 met het zoeken naar arbeidsplaatsen binnen de universiteit. We haalden de achterstand van 28 plaatsen relatief snel in.” Het was dan ook schrikken zegt Reinders, dat er voor het einde van het jaar niet nog dertien maar 86 plekken gevonden moeten worden.

Wie wel en niet onder de Participatiewet en nu de Quotumwet valt, is ingewikkeld. De Participatiewet heeft net andere criteria dan de Quotumwet, zegt Reijnders. Zo kunnen sommige medewerkers die een reguliere baan hebben, nu óók worden meegeteld. Dan gaat het bijvoorbeeld om werknemers met een handicap. “Helemaal eerlijk lijkt het niet, maar we kijken daar wel naar.”

Als het aantal van 143 arbeidsplaatsen aan het eind van dit jaar niet wordt gehaald, moet de UU een boete betalen. “Voor elke niet gerealiseerde plek moeten we 5000 euro boete betalen. Dat is feitelijk goedkoper dan het salaris van een arbeidsparticipant. Ook hoeft de boete pas in 2020 betaald te worden. Voor de universiteit weegt echter de maatschappelijke verantwoordelijkheid zwaarder en daarom willen we graag het aantal van 143 dit jaar halen.”

Zoektocht naar plaatsen participanten
Reinders merkt wel dat het zoeken naar werkplekken voor participanten beter gaat. “Meer mensen zijn op de hoogte en meer mensen kennen de ervaringen die inmiddels zijn opgedaan binnen de universiteit. Tijdens bijeenkomsten vragen we meestal een begeleider om te vertellen over zijn ervaringen. Dat helpt, want sommigen denken dat het begeleiden veel tijd kost en dat is meestal niet het geval. Daarna merk je dat er veel positiever wordt gesproken over zowel de begeleiding als de mogelijkheid om werk te laten doen door een participant. Het levert tenslotte ook veel op.”

In het themamagazine van DUB over diversiteit vertellen begeleider Mirjam Kan-Parker en ‘participant’ Lisa Luchtenberg van de faculteit Geowetenschappen in het verhaal Maatjes die je op weg helpen over hun ervaringen als collega’s.

Advertentie