UU opent vanaf 18 mei gefaseerd laboratoria en UB

De UB in het Utrecht Science Park gaat op 18 mei open voor werknemers UU, foto Maarten Hartman/DUB

De universiteit stelde op 9 april vijf werkgroepen samen om te onderzoeken wat mogelijk is in de anderhalvemetersamenleving. Inmiddels is de UU ver gevorderd in haar onderzoek wat er in de universitaire panden kan plaatsvinden als mensen anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden. Het levert een grote beperking op van wat mogelijk is in de panden, schrijft het College van Bestuur. Het maximaal haalbare is een bezetting van 10 en 30 procent afhankelijk van het gebouw. Vandaar dat het CvB een prioritering heeft aangegeven van wie op locatie mag komen werken en studeren. Locatie-gebonden onderzoek staat op de eerste plaats, daarna komt praktijkonderwijs waar bijvoorbeeld een laboratorium voor nodig is. Op de derde plek staan de promoties en oraties. Op plek vier staat het onderwijs en onderzoek dat online kan en op de laatste plaats de werkzaamheden die vanuit huis kunnen gebeuren.

18 mei
De agenda van de UU is bekend tot en met juli. Volgende week hoopt het universiteitsbestuur de agenda uit te breiden.

Als eersten zijn dus de promovendi en postdocs aan de beurt. Zij krijgen voorrang voor onderzoek in de laboratoria en dierklinieken van de UU die op 18 mei gefaseerd open gaan. Het gaat om onderzoek van de faculteiten Diergeneeskunde, Geowetenschappen en Bètawetenschappen waar geen proefpersonen bij zijn betrokken. De faculteiten bepalen welke onderzoekers als eersten aan de slag mogen. De jonge onderzoekers krijgen hierover volgende week bericht van hun faculteit, zo staat in de corona-update die het universiteitsbestuur op 7 mei aan alle werknemers en studenten stuurde.

Ook de UB in De Uithof mag de deuren weer vanaf 18 mei opengooien, maar alleen nog voor medewerkers van de UU. Of de UB ook echt op de 18de weer open gaat, is wel afhankelijk van een aantal zaken, zegt Arjan Grooters van de UB. Het kan dus ook wat later worden. Bekeken wordt nog onder welke voorwaarden de UB op verantwoordelijke wijze open kan. Zo mag er maar eeen maximaal aantal mensen naar binnen en waarschijnlijk moeten belangstellenden zich vooraf aanmelden. Ondertussen wordt aan een scenario gewerkt om ook studieplekken weer te openen.

Half juni
Mocht het kabinet besluiten dat studenten medio juni hun practicum op de universiteit mogen doen, dan volgt de UU en zullen er ook weer tentamens op de universiteit afgenomen kunnen worden. De studenten moeten dan wel minimaal anderhalve meter uit elkaar kunnen werken.

1 juli
Als de versoepelingen van het kabinet niet leiden tot een grotere groei van het aantal besmettingen met het coronavirus, gaat op 1 juli het Academiegebouw weer open voor promoties en oraties met niet meer dan 30 aanwezigen en met in acht neming van de voorschriften van het RIVM.

Zoals al eerder bekend werd gemaakt, blijft al het onderwijs dat online kan, online verzorgd worden tot het einde van het academische jaar. Ook moet iedereen die vanuit huis kan werken, thuis blijven werken.

Nieuw collegejaar
Hoe het onderwijs er in het nieuwe academische jaar gaat uitzien, is nog niet duidelijk. Dat is geheel afhankelijk van de gevolgen van het versoepelen van de landelijke coronamaatregelen en de besmettingsgraad.  De UU bereidt zich daarom voor op een hybride vorm van onderwijs en herhaalt in haar update de leuze van universiteitenvereniging VSNU ‘On campus waar het kan, online omdat het kan’. De rector zei eerder tegen DUB dat hij de hoop dat in het nieuwe studiejaar weer in collegezalen onderwijs gegeven kan worden, niet heeft verloren. “Maar we bereiden ons op alles voor.”

 

Advertentie